Mimořádná zpráva:
Načítám...
 • Načítám...
>

Říjen 1938 v Novém Jičíně

Mezi letošní výrazná osmičková výročí patří také rok 1938. V říjnu před 80ti lety byl i Nový Jičín přičleněn k německé říši. Výraznou část obyvatelstva tehdy tvořili Němci, a tento den tak vítali jako den osvobození.

Před 80ti lety došlo po podpisu Mnichovské dohody  k postoupení pohraničních území Československa Německu. Nová hranice tehdy rozdělila také Novojičínsko. Jeho značná část byla 10. října přičleněna k nacistické Třetí říši.

Martin Vitko, Muzeum Novojičínska

“Ta protektorátní hranice vedla kousek pod Novým Jičínem, přecházela už před tehdy známou turistickou lokalitu Čerťák. Nižší Hodslavice už patřily k Protektorátu Čechy a Morava,”   

Nový Jičín byl v té době německým městem, Češi zde tvořili zhruba jednu třetinou obyvatel.

Martin Vitko, Muzeum Novojičínska

“To připojení Novojičínska je hlavně dílem těch novojičínských Němců, kteří se dodatečně zasadili o to, aby to území bylo připojeno v rámci nacistické Třetí říše. Původně se o tom úplně neuvažovalo, a dá se říci, že až na poslední chvíli to území připojeno bylo,”  

Město, v němž i za první republiky byla samospráva v rukou německého obyvatelstva,  v podstatě přijalo německé vojáky s nadšením.

“Viděli v tom tedy vyvrcholení, že se dostali domů do říše, takže ten 10. říjen byl ve znamení toho, že město vítalo německé vojáky jako osvoboditele, což dokumentuje množství dochovaných fotografií,”

Ty jsou spolu s dalšími artefakty té doby uloženy v Muzeum Novojičínska a ve zdejším okresním archivu. Zmíněnou atmosféru vítání německých vojáků v Novém Jičíně zachycuje také část výstavy “Od císaře pána k bolševikovi”, která je nyní v muzeu k vidění.

  České obyvatelstvo, pokud mělo možnost, se stáhlo ke svým příbuzným do protektorátu.

  “A ti, co zůstali, tak většinou ta svědectví se shodují v tom, že se událo hodně křivd na českém obyvatelstvě. Těžko to generalizovat, ale ta doba určitě pro tu českou menšinu nebyla lehká v tom smyslu, že se ocitla v roli obyvatelstva, které bylo na druhé koleji,” podotkl  Martin Vitko, Muzeum Novojičínska.

  Výstava připomínající rok 1938, ale také 1918, 48 a 68 bude v muzeu až do konce roku. K e shlédnutí jsou zde aranžovaná dioramata, dobové uniformy a je zde možné také v rámci audio ukázky vyslechnout například abdikační projev prezidenta Edvarda Beneše.

  Nahlásit chybu

  Nejčtenější zprávy