Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Přejezd na Jeremenkově ulici zůstane neprůjezdný, pro ministerstvo dopravy není efektivní

Myšlenka na zprovoznění železničního přejezdu v ulici Jeremenkova se zřejmě definitivně rozplývá. Ministerstvo dopravy rozhodlo, že se tímto plánem nebude dále zabývat. Důvodem je komplikované řešení a jeho finanční náročnost.

Plynulejší průjezd Novým Jičínem, zejména v době dopravní špičky. To byl hlavní důvod, proč město od poloviny devadesátých let a naposledy od roku 2017 znovuoživilo plán na zprůjezdnění železničního přejezdu v ulici Jeremenkova. Uzavřen byl v roce 1984.

Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Toto téma rezonuje několik desítek let a spousta hnutí a politických stran toto téma mělo ve svém programu. Je pravdou, že i naše vedení města mělo eminentní zájem, aby se tento dopravní tok zprůjezdnil, aby se odlehčilo dopravnímu toku směrem na Šenov a Suvorovovu ulici. Bohužel ideově ministerstvo dopravy je zásadně proti.”
Tomáš Polák, tiskový mluvčí SŽDC: Na základě dosud zpracovaných podkladů a ověření skutečnosti rozhodlo Ministerstvo dopravy, že tato investiční akce nebude zařazena do plánu investiční přípravy Správy železnic a nebude dál sledována. Důvodem je velmi komplikované technické řešení. To by znamenalo rozsáhlou úpravu pozemních komunikací ve vztahu ke vzdálenosti křižovatek. Současně by muselo být upraveno kolejové rozvětvení ve stanici i navazující okolí, tak aby byly dodrženy normové rozhledové poměry. Toto řešení by bylo velmi finančně nákladné a nebylo by možno prokázat ekonomickou efektivitu”

Úrovňové zprůjezdnění přejezdu by stálo kolem 50 milionu korun, což je i pro město jako případného osamělého investora nepřijatelná částka.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Ta situace je komplikovaní z hlediska inženýrských sítí, majetkového vypořádání, z hlediska rozhledových poměrů té křižovatky, samozřejmě zabezpečovací zařízení, to jsou všechno drahé položky. A nevidíme úplně snahu ministerstva nebo správy železnic se na tomto podílet.”
Stanislav Kopecký (ANO), starosta Nového Jičína: “Ten problém nespočívá jen v úpravě toho křížení samotného kolejiště, ale znamená následné posunutí dalších šesti výhybek v samotném nádraží.”

Po jednáních s ministerstvem dopravy a správou železnic nechala radnice v loňském roce dokonce zpracovat analýzu mimoúrovňového řešení.

Václav Dobrozemský (ODS), 1. místostarosta Nového Jičína: “Tam se to ukázalo, jako ještě více finančně náročné. Nadjezd v podstatě nerealizovatelný z hlediska norem, podjezd zhruba za 60 milionů korun, takže taktéž nad rámec možností města.”

Představitelé radnice budou dále jednat s Českými drahami alespoň o estetizaci daného místa a lepší bezpečnosti pro pěší a cyklisty.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy