Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Rodinu lékaře Perla připomíná synagoga a památkově chráněná vila

Nový Jičín měl v minulosti několik významných lékařských osobností. Jednou z nich byl Samuel Perl, který zde začal působit před 150 lety. Jeho rodina se zasloužil také o některé významné stavby ve městě.

Samuel Max Perl se narodil na Novojičínsku v Petřvaldu v roce 1840, absolvoval lékařskou fakultu vyšší školy ve Vídni. V roce 1871, před 150 lety, nastoupil jako hlavní lékař státní tabákové továrny v Novém Jičíně. Kromě toho se zde aktivně zapojil do kulturního i politického života.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Více než čtyřicet let působil na novojičínském magistrátu, působil taktéž jako městský lékař a zároveň jako soudní lékař při Krajském soudu v Novém Jičíně. Tam měl na starosti také delikventy, kteří byli umístěni ve zdejší věznici.”

Pomáhal také na Novojičínsku u epidemie skvrnitého tyfu nebo cholery.

Pocházel ze židovské rodiny a stal se jedním z čelných představitelů židovské náboženské obce ve městě.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: “Jeho snahy společně s rabínem Mandlem vyústily v roce 1908 k vystavění jubilejní synagogy císaře Františka Josefa I., která dodnes v Novém Jičíně stojí a je cennou kulturní památkou.”

Samuel Perl bydlel se svou rodinou na novojičínském náměstí v domě č. 6, s manželkou Elisabeth měl šest dětí. Ve veřejném životě se nejvíce prosadil nejstarší syn Julius, který byl aktivním v Muzejním spolku, a zanechal za sebou jednu výraznou stavitelskou stopu z let 1906 a 1907 - Perlovy vilu na dnešní ulici Slovanská.

Jaroslav Zezulčík, historik a kastelán Zámku Kunín: “David Vávra, který byl průvodcem pořadu Šumný Nový Jičín nazval tuto vilu perlou architektury města Nového Jičína. Architektem této vily je velice významný vídeňský stavitel Franz von Krauss a jeho společník Josef Tölk.

Oba pánové projektovali soukromé i veřejné stavby na území celé rakouské monarchie. Perlova vila je zapsána jako nemovitá kulturní památka a je v soukromých rukou. Právě tato stavba je pravděpodobně spojena také s prvním působením dalšího slavného vídeňského architekta na Moravě - Adolfa Loose.

Jaroslav Zezulčík, historik a kastelán Zámku Kunín: “Jsou zde náznaky, že k ideovému návrhu této vily byl přizván výjimečný architekt Adolf Loos. Pokud by se to prokázalo, tak to skutečně patří mezi jeho první počiny u nás na Moravě. My se zabýváme jeho prací pro Viktora Bauera, majitele kunínského zámku, nicméně podrobíme kritice také ten doklad, že snad bylo uvažováno o jeho spoluúčasti na stavbě Perlovy vily.”

Pojďme ale ještě zpět k osudům rodiny Perlů. Lékař Samuel Max Perl zemřel 28. března 1913 v Novém Jičíně. Jeho syn Julius si vzal za ženu Štěpánku Czeike, dceru zdejšího známého stavitele Heinricha Czeike.

Radek Polách, Muzeum Novojičínska: ”Vzhledem ke svému budoucímu sňatku se Štěpánkou konvertoval Julius Perl na katolickou víru. Pravděpodobně to mu, respektive rodině, zachránilo život v průběhu druhé světové války. Následně byly jeho děti odsunuty, Julius Perl se svou manželkou tady zůstal.”

Jeho žena v roce 1956 umírá a místem jejího posledního odpočinku je novojičínský hřbitov. Julius Perl následně odjel za svou rodinou do západního Německa.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy