Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

​V Ludgeřovicích budou třídit odpady jinak

Nový systém třídění odpadů zkoušejí v Ludgeřovicích. Obyvatelé zdejší místní části Vrablovec mají nyní k dispozici nádoby na papír, plast a smíšený odpad přímo u svých domů. Separace se jim díky tomu zjednoduší.

Stále přeplněné kontejnery na tříděný odpad, odkládání nepotřebných věcí k popelnicím a také nedostatek míst pro kontejnery na separaci – to jsou důvody, proč nyní v místní části Ludgeřovic – Vrablovci třídí odpad jinak.

„U každého domu je popelnice nebo sběrná nádoba na tříděný komunální odpad a vytříditelné složky odpadu.“ popisuje Jiří Olšák, z odb.výstavby, životního prostředí a údržby OÚ v Ludgeřovicích.

Zatímco dříve museli obyvatelé Vrablovce dojít i několik stovek metrů k jedinému místu v této části obce, kde mohli odpad vytřídit, nyní má asi 130 domů tyto nádoby v dosahu několika kroků. Už od října tady totiž zkoušejí tento pilotní projekt třídění odpadu.

„Nejdražší část opadu je směsný komunální odpad, který končí na skládce. A v nejbližších letech bude díky bude zdražovat. Od r. 2024 by se pak vůbec neměl ukládat na skládku.“ říká Petr Chalupa, ved. provozovny komunální odpady, OZO Ostrava.

Obec musí každoročně zaplatit za likvidaci odpadů téměř 4 miliony korun. Každý občan na svoz ročně přispívá pětistovkou. Pokud budou lidé důsledně třídit a jednotlivé komodity pak bude možné odprodat, obec tak ušetří.

„V té chvíli můžeme si dovolit ten přepych říci občanům: nebudete platit 500 korun, ale méně. To je ale skutečně o těch občanech, jestli budou či nebudou třídit.“ vysvětluje záměr Daniel Havlík (ČSSD), starosta Ludgeřovic.

Jestliže se systém soukrormého třídění osvědčí, bude zavedený nejspíš na jaře v celé obci.Časem možná přibudou k popelnicím na plasty, papír a komunální odpad také nádoby na bioodpad. Kontejnery na tříděné sklo, elektro odpad a textil v obci zůstanou i nadále na 10 místech.

Nahlásit chybu
Kohimex, spol. s r.o. - pracoviště Píšť
Píšť
od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc

Detail

René Exner - Opava
Opava
od 35 000 Kč/měsíc

Detail

AG družstvo Kružberk - Středisko (živočišné výroby) Kružberk
Kružberk
od 33 000 Kč/měsíc

Detail