​Nadané děti se setkávají v klubu

Nadané děti v ludgeřovické škole mají šanci rozvíjet svůj talent. Nad rámec školních povinností se mohou setkávat v klubu, kde je pro ně připravený speciální program.

Od letošního školního roku funguje na Základní škole v Ludgeřovicích Klub pro nadané děti. Podmínkou vstupu je IQ vyšší než 120. Zájemci, kteří prošli testem inteligence se pak mohli do klubu přihlásit.Setkávají se 2x do měsíce a vždy se mohou těšit na něco zajímavého.

„Navštěvují školní laboratoř, provádějí různé pokusy chemického, fyzikálního či přírodovědného charakteru.

Využíváme počítačovou učebnu –žáci se seznamují se základy programování na PC i iPad,“ popisuje činnost klubu učitelka Lucie Fojtíková, která setkání organizuje.

Zrovna teď děti připravují jednoduchý pokus s názvem Tančící roziky. Díky reakci octu a jedlé sody vynese vznikly oxid uhličitý sušené plody vzhůru k hladině.

„Děti pracují s bezpečnými chemikáliemi. Jsou jednoduché a mohou na nich vidět, jak lze připravit základní běžné látky, se kterými se setkávají v životě, “popisuje učitelka chemie Hana Halodová.

Přestože tyto děti chemii v rozvrhu ještě nemají, zasvěceně o pokusech diskutovaly. Práce v laboratoři je zajímá.

Pracovat s nadanými dětmi plánuje škola také ve výuce, a to zejména na I. stupni. Podle odborníků právě tady je důležité nadání rozvíjet: Neboť v opačném případě se utlumí. Mimořádný talent se totiž může skrýt za vyrušování v hodině nebo naopak nesmělost.

Podle statistik tvoří nadené děti asi 2-3%. Lidé s nadprůměrnou inteligencí jsou zastoupeni ve společnosti asi 20%.
RALBAC s.r.o.
Štěpánkovice
od 30 000 do 100 000 Kč/měsíc

Detail

Ing. Daniel Kozel
Kravaře
od 18 480 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

SLAVÍK - Technické plasty s.r.o. - pracoviště U Cihelny, Hlučín
Hlučín
od 21 000 do 31 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků