Reklama

Akční plán určí další rozvoj školství na Opavsku

  • 19. dubna 2016,
  • 19:00,
  • Opava,
  • Katka Geryková

Zástupci základních a mateřských škol na Opavsku se sešli, aby společně vytvořili „Místní akční plán rozvoje vzdělávání“. Díky němu pak budou moci čerpat prostředky z dotačních titulů a financovat tak například vzdělávání učitelů, vybavení škol, nové pomůcky nebo i žákovské projekty.

Reklama

Celkem 63 zástupců mateřských a základních škol i středisek volného času z Opavska se sešlo na společném workshopu, aby si vytýčili cíle, které by měly být pro školství prioritou do roku 2023.

Jiří Krist, předseda MAS Opavsko:

"Téměř ve všech regionech se rozjíždí akce, jak dál ve školství. Je to jednotně řízená akce, má jednotnou metodiku a každý region ji může pojmout po svém."

Proto měli nyní dali učitelé hlavy dohromady a sepisují dokument, který bude obsahovat především řešení problémů, které je nyní nejvíce pálí.

Leoš Tesárek, ředitel ZŠ Raduň:

„Problém je sehnat kvalitní lektory, kteří by mohli dostát našim požadavkům.“

Miroslava Pazderníková, ředitelka ZŠ Nový svět a Slezského gymnázia, Opava:

„Ta inkluze bude opravdu těžkým oříškem. V montessori škole to bude náročné a bude to vyžadovat ještě dalšího párového učitele."

Tomáš Weicht, ředitel ZŠ a MŠ Komárov:

„Trápí nás prostory školní družiny, prostory pro přírodovědné vybavení.“

Strategie bude obsahovat konkrétní projekty. Prostředky ve výši 95% nákladů na realizaci bude možné získat z Integrovaného regionálního programu Evropská unie. Školy budou sestavovat své projekty tak, jako dříve, ovšem jejich činnost nyní bude koordinovaná. Tak bude možné, aby na jednom projektu mohlo spolupracovat více zařízení.

Andrea Štenclová, ved. odboru školství, Magistrát Opavy:

„Jako nejdůležitější bych viděla investiční dotace, které by se nám nejvíce líbily. Vybudování a zařízení odborných učeben, zázemí školy, zahrad, hřišť.“

Dokument, který bude mapovat potřeby škol na Opavsku, bude hotový příští rok v květnu. Zahrnovat bude všechny projekty, které budou usilovat o získání financí do školství až do roku 2023.
Holba Rock na grilu 2019 / rocková party radia Čas

26.07. 15:15 - 27.07. 2:00
Opava, Letiště Kylešovice, Opava

JFO, filharmonický sbor Brno, Václav Luks a Óda na radost

24.09. 19:00 - 16.07. 16:53
Opava, Kostel sv. Václava, Opava

JFO, Petr Nouzovský a dirigent Chuhei Iwasakiho

30.10. 19:00 - 16.07. 16:53
Opava, Kostel sv. Václava, Opava


Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu