Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Stavba obchvatu Opavy v plném proudu

  • Opava,

Stavba východní části severního obchvatu je v plném proudu.Dokončuje se skrývka ornice a připravují se pilíře pro mosty. Práce potrvají ještě více jak dva roky. To proto, že v souvislosti s touto stavbou musely být na 41 místech přeloženy inženýrské sítě. Opavané se na dokončení obchvatu těší: výrazně totiž uleví husté dopravě ve městě.

Dělníci tady pracují od letošního března. Nyní těžká auta odvážejí ornici a připravují pilíře mostů, kterých na úseku dlouhém 1,6 km bude sedm.

„Jsme nyní v souladu s harmonogramem. Protože jsme na počátku stavby nepředpokládáme, že by byl problém s dokončením stavby ve stanoveném termínu. Budeme dělat se zhotovitelem všechno proto, aby se termín dokončení zkrátil.“ ubezpečuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Podle plánu by měli dělníci čtyřproudovou silnici, která bude odvádět dopravu mimo město, budovat až do konce roku 2019. Stavba je totiž náročná také kvůli tomu, že obsahuje 41 přeložek inženýrských sítí.

Protože se staví na území, kde se během II. světové války odehrávala největší vojenská operace, probíhá tady stále pyrotechnický průzkum. Na místě pracují také archeologové.

„V průběhu stavby, kdy dochází ke skrývce, tak my hned monitorujeme tu danou oblast.“ vysvětluje přítomnost skupiny archeologů Kateřina Papáková z Archeologického ústavu AV ČR. Už dříve tady narazili na unikátní pohřebiště z konce eneolitu a starší doby bronzové.

„Hustá doprava zatím komplikuje život v centru Opavy a brzdí provoz na vnitřním městském okruhu. Denně tudy projede až 20 000 automobilů, které se výrazně podílejí na znečíšťování ovzduší. Rozestavěná východní část severního obchvatu ale symbolizuje blýskání na lepší časy.

„Je to poměrně velmi významný krok, který Opavě ulehčí a umožní odvedení tranzitní dopravy z historické části města.“ Martin Dostál z opavského magistrátu.

Auta ale z centra Opavy definitivně zmizí až po dokončení také západní části severního obchvatu. Nyní se zpracovává dokumentace pro stavební povolení a probíhají jednání o prodeji pozemků s jejich vlastníky.

Nahlásit chybu


K tématu