Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Chráněné bydlení ve Vlaštovičkách funguje od r. 1996

  • Opava,

Před více než 20 lety byl ve Vlaštovičkách otevřený dům chráněného bydlení pro zrakově postižené. A tehdy to byl unikát: zatímco dosud museli lidé s tímto hedikepem bydlet společně v ústavech, tady našli soukromí v malých bytech. Dům nesoucí jméno věrozvěstů Cyrila a Metoděje má nyní nové domovní znamení.

Bývalý polorozpadlý klášter získala opavská Charita darem od sester dominikánek v roce 1991. Během pěti let se tato zchátralá budova proměnila na 17 bytů chráněného bydlení pro zrakově postižené. V té době to byl v republice unikát, protože lidé s takovýmto hednikepem končili v ústavech.

„Byl to posun od toho ústavního života,kde mnohdy žili pohromadě jako šestčlenná skupina, tak tady měli najednou soukromí ve vlastním bytě.“ vysvětluje jedinečnost chráněných bytů Pavlína Králová, manažer soc. služeb, Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.

Dnes zde žije 21 klientů, kteří se s pomocí zdejších pracovníků učí zvládat běžný život.

Není samozřejmostí, že všechno jde hned. Třeba obsluha speciálního psacího stroje, který umožňuje zaznamenávat text Braillovým písmem, vypadá velmi složitě. Neocenitelný je však při psaní nejrůznějších poznámek. Hana Osladilová jej využívá denně:

"Píšu na něm dopisy nebo to, co si potřebuju poznačit či rychle napsat.“

Pokud zrakově postižení chtějí, mohou v chráněném bydlení vést zcela samostaný život. Zdejší personál je ovšem připravený vždy pomoci. Není výjimkou,že se klient po několika letech vrací do běžného života. Paní Iveta zde ovšem žije od založení domova. A je spokojená. Našla tady lásku i práci. V sousední chráněné dílně vyrábí nejrůznější předměty z keramiky. Její výrobky zná třeba zpěvačka Lucie Bílá nebo belgická královna.

„Ta práce mne naplňuje.Protože každý výrobek, který udělám, tak vím, že se někde prodá, někdo ho má doma. To je obohacující.“ pochvaluje si paní Iveta.

Nedávno ozdobila fasádu Domova sv. Cyrila a Metoděje nová plastika, která zobrazuje oba věrozvěsty. Z 50 kilogramů hlíny ji vytvořila právě ve zdejší keramické dílně Zuzana Bartáková.

 „Cyril má listinu s hlaholicí, kterou vytvořil pro slovanský národ. Metoděj má zase knihu.“

popisuje domovní znamení autorka.

Po slavnostním odhalení pokračovali klienti i hosté na zahradě v malé oslavě. Také díky krásnému podzimnímu dni se vydařila.

Nahlásit chybu