Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Konference o autismu v Opavě

  • Opava,

Na Konferenci o autismu se v Opavě sešli odborníci, poskytovatelé sociálních služeb, opatrovníci i veřejnost, aby si vyslechli, jak se mohou lidé s poruchou autistického spektra začlenit do společnosti. Takováto zařízení v republice chybí. Třeba v Opavě je pouze jediné. Vzniklo teprve nedávno.


Stovka účastníků Konference o autismu si poslechla hned několik přednášek,které pojednávaly především o tom, jak začlenit lidi s autismem do společnosti, a které organizace jim při tom mohou pomoci. Zatímco v době školní docházky se děti učí ve speciálních školách, dospělí po ukončení vzdělání musí hledat vlastní cestu. A to je těžké především pro ty, kteří se o člověka s poruchou autistického spektra starají.

"Máme lidi, kteří jsou hendikepovaní velmi lehce a vůbec nic na nich nepoznáte. Na druhé straně toho spektra jsou lidé, u nichž se autismus pojí s velmi těžkou mentální retardací. Mají velké problémy v chování.A to chování vyžaduje velmi intenzivní a náročnou péči lidí okolo," vysvětluje  Magdalena Thorová, ředitelka Národního ústavu pro autismus (NAUTIS), která konferenci zahájila.


Toto mentální vývojové postižení se projevuje nejčastěji okolo druhého roku života. Malé děti nerozumí svému okolí, nereagují na podněty a špatně se socializují. Pomoci v tom mohou sociální zařízení.

„Řešíme dlouhodobě, že se na nás obracejí maminky nebo pečující osoby, že by chtěli zřídit nějakou sociální službu pro tuto cílovou skupinu,“ podotýká Monika Čermínová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb opavského magistrátu."

Své o tom ví také Markéta Bubíková, která se stará o dnes už dospělého syna s autismem. Také proto byla jednou z těch, kteří usilovali o vznik stacionáře, kde by mohli dospělí lidé s tímto vývojovým mentálním postižením trávit čas bez svých rodičů či opatrovníků.

"Těm lidem, rodičům, opatrovníkům chybí především volný čas. Prostor setkávat se s jinými lidmi, vyřídit si různé záležitosti," snaží se přiblížit kolotoč péče, která trvá v podstatě nepřetržitě 24 hodin," říká Bubíková.

Odborníci odhadují,že lidí s poruchou autistického spektra je ve společnosti 1-2%. Případů každoročně přibývá také díky lepší diagnostice především u nejmenších dětí. Není ale výjimkou,že toto onemocnění je diagnostikováno také dospělým.

Nahlásit chybu


K tématu
AG družstvo Kružberk - Středisko (živočišné výroby) Kružberk
Kružberk
od 34 000 Kč/měsíc

Detail

René Exner - Opava
Opava
od 35 000 Kč/měsíc

Detail

Kohimex, spol. s r.o. - pracoviště Píšť
Píšť
od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc

Detail