Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Esperanto – životní koníček Vlastimila Kočvary

  • Opava,

Esperanto – jazyk, který vznikl v 19. století aby usnadnil komunikaci mezi národy mluvící různými jazyky. Jeho propagátorem je už po několik desetiletí Vlastimil Kočvara, který zároveň vede opavský klub esperanta.

Slovní zásoba esperanta pochází ze západoevropských jazyků a zvukově připomíná především italštinu a pak také slovanské či ugrofinské jazyky. Shodné rysy má dokonce i s turečtinou a čínštinou. Vlastimil Kočvara tomuto novodobému jazyku propadl už jako chlapec. Učil se jej spolu se svým bratrem.

„On, který navštěvoval kurz, mne doma doučoval a pak jsme mluvili spolu esperantem. Mělo to výhodu, že nám rodiče doma nerozumněli. Takže jsme poměrně rychle zvládli jazyk v konverzační verzi,“ vzpomíná Vlastimil Kočvara, zakladatel a předsedat Esperantského klubu v Opavě.

Láska k tomuto uměle vytvořenému jazyku drží Kočvaru celý život. Jak sám říká, také kvůli jeho jednoduchosti.

„Je jazykem pravidelným a nepřipouští výjimky. Celá gramatika má 16 pravidel a když se je naučíte, tak už tam nic jiného není,“ shrnuje Kočvara.

V 60. letech založil v Opavě klub esperanta, ve kterém stále aktivně pracuje. Dnes má klub sice jen 10 členů, ale v dobách své největší slávy to bylo i pět desítek. Kočvara má rád literaturu, a tak si v esperantu dodnes rád čte klasiky. Třeba Petra Bezruče:

V roce 1968 dokonce Slezské divadlo nazkoušelo Nezvalovu Manon Lescaut v esperantu. V této době bylo esperanto u nás na vrcholu.Jeho význam připomenul ještě světový kongres, který se konnal v r. 1996 v Praze pod záštitou prezidenta Havla.

Nahlásit chybu