Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

ZŠ B. Němcové v Opavě slaví 70 let

  • Opava,

70 let od svého vzniku slaví letos Základní škola B. Němcové. V r. 1949 sem začalo chodit jen několik desítek žáků. Jejich počet se záhy rozrostl na 500.

ZŠ B. Němcové byla založena v roce 1949 v budově odborné dívčí školy Vesna. Nejprve to byly tři třídy, postupně národní škola zabrala celou budovu. Dnes je tady 18 tříd. Většinu svého života spojila se ZŠ Boženy Němcové Marie Selingrová. Nejprve jako žačka, později jako učitelka a nyní, po odchodu do důchodu jako asistentka pedagoga. Sledovat tak mohla proměnu výuky během půl století.
„Dříve jsme si ty pomůcky museli vyrábět sami. A pokud jsme si chtěli výuku zpestřit jako učitelé, tak jsme po večerech stříhali a lepili doma,“ vzpomíná bývalá učitelka.
Výuka se sice proměnila, nicméně děti zůstaly stejné. Jen možná o něco zvídavější, než dřív. A to díky technice, která zasahuje do jejich životů. Proto se zdejší učitelé snaží, aby se žáci informace nedozvídali jen suchopádným výkladem.
"Neholdujeme jen klasickému stylu frontálního vyučování. Děti mají možnost se aktivně účastnit sami výuky. Mohou si ji pro sebe všelijak organizovat. Mohou využívat nejrůznějších exkursí, získávat tam informace, pak je zpracovávat a předávat si je navzájem, popisuje ředitelka školy Ivana Lexová.
Díky učiteli a trenérovi Ottovi Halečkovi byla dříve škola zaměřená na atletiku. Dnes je to výuka informatiky a výpočetní techniky.
Populační křivka nemá na počet žáků na této škole žádný vliv. Od počátků číslo rezonuje kolem pětistovky. Proto vzrůstají nároky na prostor. Vyřeší to nová přístavba.
„V přístavbě bude spousta odborných učeben – jazykové, počítačové, robotika, chemie, fyzika biologie,“ říká Lexová.
Historie školy dýchá také ze starobylé budovy na každém kroku. Příjemné prostředí dotváří i přilehlé arboretum, jako odpočinková zóna, které je přístupné i veřejnosti.
DENTAL MEDICINE k.s. - pracoviště Raduň
Raduň
od 19 600 do 40 000 Kč/měsíc

Detail

AGROZEA, spol. s r. o.- pracoviště: Hlučín kravín - za tratí
Hlučín
od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc

Detail

Teva Czech Industries s.r.o.
Opava
od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků