Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Maturanti finišují. Do konce května musí dohnat dvou měsíční výpadek kvůli kvůli koronaviru

  • Opava,

Do školních lavic se mohli už 11. května vrátit studenti, kteří se připravují na ukončení studia. Zatímco pro gymnázia budou změny při skládání ústní maturitní zkoušky spočívat spíš jen ve zvláštních hygienických opatřeních, praktická zkouška na odborných středních školách bude v omezeném rozsahu.

Vstup do školy je podmíněný odevzdáním čestného prohlášení o zdravotním stavu. Pak se studenti gymnázia rozprchnou po ztichlých chodbách do jednotlivých tříd, aby se pod vedením učitelů připravovali na svou zkoušku dospělosti.

„Je to přece jen něco jiného než učit se doma. Myslím, že před maturitou je toho hodně potřeba,“ konstatovala jedna ze studentek Mendelova gymnázia, která se chystá na maturitu z biologie.

Ze 120 maturantů Mendelova gymnázia přišla dobrovolně do školy většina. Na programu mají např. český či anglický jazyk, matematiku, dějepis nebo biologii. Učitelé se snaží během dvou týdnů probrat se studenty to nejdůležitější, případně si vyzkoušet maturitu na nečisto.

„Byl zrušený klasický rozvrh, studenti dostali blokové schéma a podle toho mohou navštěvovat hodiny, které jsou dobrovolné. A nebo také individuální konzultace,“ doplnila ředitelka Mendelova gymnázia Monika Klapková.

Studentů odborných škol a učilišť se do lavic mnoho nevrátilo. Jejich maturitní zkouška se může za těchto mimořádných podmínek zdát jednodušší. Praktická část totiž bude zkrácená, případně zcela převedená na teorii. Budoucí číšníci ze Střední školy hotelnictví a služeb například jen prostřou slavnostní tabuli, namísto obsluhy hostů.

„Studenti nebudou vykonávat odbornou dovednost, nebudou ani předvádět obsluhu v běžném provozu, jako dříve,“ potvrdila učitelka Kateřina Hefková. A ředitel školy Martin Ruský ji doplnil: „Žáci budou obhajovat samostantou maturitní práci a budou popisovat činnosti, které si vylosovali, namísto aby je předvedli v praxi.“

Zameškané dva měsíce školní docházky teď musí studenti dohnat během tří týdnů. Na začátku června je totiž čeká skládání maturit a závěrečných zkoušek.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy