Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

18 středních škol z Opavska se představilo zájemcům na on-line veletrhu

  • Opava,

Na Online veletrhu střední škol se představilo také 18 státních i soukromých škol z Opavska. Virtuální setkání mělo pomoci žákům při rozhodování, jakou střední školu si vybrat. Nyní jsou tato zařízení kvůli protiepidemickým nařízením uzavřená a prezentovat se uchazečům jinak, než na internetu, nemohou.

Školní třída se změnila ve vysílací studio: učitelé namísto za katedru zasedli před kameru a na internetu živě mluvili o Mendelově gymnáziu v Opavě Vše důležité si mohli vyslechnout zájemci o studium na této škole i jejich rodiče doma u počítače.

Monika Klapková, ředitelka Mendelova gymnázia v Opavě: „Máme připravené komplexní informace uspořádané v prezentaci, zodpovídáme dotazy. Aby si uchazeči mohli alespoň nějaký obraz o škole udělat, to jsme jim chtěli umožnit.“

Nejčastější dotazy se týkaly toho, jakým způsobem budou probíhat přijímací zkoušky. Ty budou pro všechny školy jednotné. S tím, že mnohé školy na ni budou klást větší důraz, než na hodnocení v době distanční výuky.

Michaela Kryšpínová, výchovná poradkyně, ředitel Střední školy hotelnictví a služeb, VOŠ Opava: „Ta doba je náročná. Je náročná pro všechny obzvlášť pro deváťáky, kteří se připravují k přijímacímu řízení.“

On–line veletrh škol dá alespoň částečně nahlédnout do středních škol, které musí být kvůli protiepidemickým opatřením nyní uzavřené.

Během dne učitelé na jednotlivých školách zodpověděli desítky dotazů. Některé školy přidaly také virtuální prohlídku svých tříd.

Martin Ruský, ředitel Střední školy hotelnictví a služeb, VOŠ Opava: „Nemůže nikdy nahradit klasický den otevřených dveří, kdy jsou přítomni nejen učitelé žáci, ale i budoucí uchazeči. Kteří vidí jakým způsobem výuka probíhá.

Zájemci o studium na středních školách musí podat přihlášky nejpozději do 1. března. Pokud se jich nepřihlásí dostatek, může ředitel přijímací zkoušky zrušit. Jinak jsou naplánovány na duben.


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

termín odevzdání přihlášek: do 1. 3. 2021

termín rozhodnutí o zrušení přijímací zkoušky: do 8. 3. 2021

(závisí na počtu uchazečů)


přijímací zkoušky pro čtyřleté maturitní obory: 12. a 13. 4. 2021

přijímací zkoušky pro víceletá gymnázia: 14. a 15. 4. 2021

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy