Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Slezská univerzita propojí akademickou a podnikatelskou sféru

  • Opava,

Slezská univerzita oslaví v letošním roce 30 let své existence. Rektor Pavel Tuleja shrne uplynulé tři dekády a řekne, jaký směr univerzita nabere v dalších letech.

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR:  Jak se během tří desetiletí proměnilo směřování Slezské univerzity?

Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě:„Z mého pohledu se změnilo poměrně výrazně. My jsme na začátku měli pouze dvě fakulty Obchodně podnikatelskou a Filosoficko – přírodovědeckou, které nabízely studijní programy odpovídající jejich zaměření. V současné době máme tři fakulty a dva vysokoškolské ústavy. Na fakultách se snažíme kombinovat akademické a profesní studijní programy. Ústavy se věnují čisté vědě.“

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR:  Vymezili jste strategický záměr pro rozvoj SU od roku 2021. A je to běžné, že si vysoké školy takovýto plán připravují?

Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě: „Je to běžné. Všechny vysoké školy musí svůj strategický záměr. My ho v tomto okamžiku máme sestavený v podstatě na 10 let. Není ukončený, říkáme mu Strategický záměr 21+. Byla i jiná jeho tvorba. Snažili jsme se oslovit co nejširší skupinu lidí, kteří by nám řekli něco ke strategii Slezské univerzity. Ptali jsme se nejen uvnitř univerzity, ale i i vně. Oslovili jsme významné stakeholdery, politiky, lidi z kultury, z podnikatelské sféry. Ptali jsme se jich na to, jak si představují Slezskou univerzitu a co si myslí, že by Slezská univerzita měla dělat.

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR:  Motivem tohoto dokumentu je propojení podnikatelské a akademické sféry. Znamená to, že tomu tak dosud nebylo? Jakou o tom máte představu?

Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě: „Já myslím, že to probíhalo. Ale ne tak intenzivně, jak bychom si přáli. My máme problém s orientací naší školy. Jsme společenskovědní a humanitní škola. Nejsme žádnou technikou. Takže máme komplikovanější vztah s podnikatelským sektorem. A může to vypadat, že nemáme co nabídnout. Snažíme se to změnit. Chtěli bychom se více propojit s podnikatelským sektorem a nabídnout mu naše služby, zkušenosti. A pomoci v rozvoji.“

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR:  Znamená to že chcete více ukotvit studenty do praxe?

Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě: „To v každém případě. A chceme je také ukotvit v regionu. To je jedna z našich rolí. Víme, že dlouhodobě dochází k odchodu mladých lidí z regionu. A naším cílem je také je v regionu udržet. Nabídnout jim tady dobré a kvalitní studijní programy. A přimět je k tomu, aby v regionu dále zůstali.“


Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy