Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Škola pro hendikepované potřebuje větší prostory. Během dvou let se přestěhuje do nového

  • Opava,

Opavská základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči se bude stěhovat do prostornější budovy. Ta současná, kde škola sídlí od svého vzniku, už kapacitně nevyhovuje. Počet žáků se tady během šesti desetiletí existence školy navýšil 2,5 krát.

Škola pro žáky se zrakovým postižením byla v Opavě založena v roce 1959. Postupem času ji začaly navštěvovat také děti s vadami řeči. Jejich počet se začal navyšovat.

Kateřina Prchalová, ředitelka ZŠ Základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči v Opavě: „Pro zrakově postižené jsme jediná škola svého druhu v kraji. A co se týká dětí s vadami řeči a závažnými vadami řeči – tak takových opravdu přibývá.“

Z původních 50 žáků je jich dnes téměř 130. Škola se nachází v prostorách bývalého činžovního domu. Je to znát na úzkých chodbách, chybějících skladovacích prostorech a nevelkých třídách.

Kateřina Prchalová, ředitelka ZŠ Základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči v Opavě: „Chybí nám relaxační koutky, které by měla škola pro děti se zdravotním postižením mít v každé třídě. A také máme velmi malou družinu. A nemáme žádné odborné učebny."

To se ale změní: právě totiž začala rekonstrukce budovy na ulici Praskova za 180 milionů korun. Tady se škola z Havlíčkovy ulice časem přestěhuje. Protože se v budově ještě ještě nedávno učilo, musí se nejprve vyklidit. Ruku k dílu přiložili v rámci své praxe učni ze stavebního učiliště.

Radek Jašek, zástupce ředitele pro praktické vyučování, SOU stavební v Opavě „My tady máme instalatéry, elektrikáře a tesaře. Pomáháme zhotoviteli, se kterým dlouhodobě pracujeme demontovat pracoviště.“

Protože jde o původní školní budovu, dispozice se zde příliš nezmění. Bude zde dost místa pro prostorné třídy, družinu, kabinety pro učitele a sklady pomůcek, bez kterých se výuka hendikepovaných žáků neobejde. V půdních prostorách bude internát a pak také speciální pedagogické centrum s vlastním vstupem. Škola bude bezbariérová.

Marek Veselý, hlavní stavbyvedoucí, Metrostav: „Musíme zřídit výtah, nové schodiště. Propojit trochu logičtěji některé prostory. Ale zůstane to stále školská budova.“

Stavební práce začnou nejprve ve vnitřních prostorách budovy.

Marek Veselý, hlavní stavbyvedoucí, Metrostav: „Musíme nejdříve demontovat veškeré dveře, obložení stěn, toho je tady spousta. Podlahy – jsou tady PVC povrchy, pod tím jsou parkety. To všechno se musí odstranit, vytrhat, vytřídit a odvézt na skládku. Pak začnou pomalu stavební práce.“

Rekonstrukce 135 let staré školy bude zahrnovat nové rozvody vody, elektřiny, osvětlení a ústředního topení. Plánuje se zateplení fasády a výměna oken, odizolování sklepů od vlhkosti. Budova přijde také o svou raritu – nevhodně umístěný ocelový sloup tyčící se uprostřed tělocvičny. Venkovní vzhled se přiblíží předminulému století.Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy