Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Opavě lidé četli Bibli nepřetržitě 24 hodin

  • Opava,

V Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie lidé 24 hodin četli z Bible. Tento projekt před Velikonočními svátky, které křesťané slaví jako umučení a vzkříšení Ježíše Krista, připomněl jeho život i význam. A také základní mravní principy, které po staletí formují člověka. Bibli do rukou vzali duchovní, politici, umělci nebo sportovci.

Čtení Bible v průběhu 24 hodin mělo v Opavě premiéru. Do Konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie přišli nejen čtenáři, ale také posluchači, kteří si chtěli připomenout Nový zákon a příběh o životě Ježíše Krista. Za mikrofonem před oltářem se střídali čtenáři. Čas si mohli zarezervovat předem.

Lukáš Graca, organizátor akce: „Hlavně v noci byl trochu problém, ale nakonec se všechno pokrylo. Bylo potřeba 175 lidí, nakonec máme kolem 150. Někteří si, v noci, vzali více čtení.“

Tento projekt má historické kořeny v roce 2008, kdy lidé předčítali z Bible u příležitosti zasedání Biskupského synodu. Poté se postupně tento zvyk rozšířil do mnohých evropských metropolí. Třeba v Olomouci má desetiletou tradici. V Opavě čtenářskou štafetu zahájil biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David.

Martin David, biskup ostravsko-opavské diecéze: „Myslím, že stále, v každý okamžik, je někde na světě člověk, který se s Biblí modlí. Který biblický text nějakým způsobem používá.“

Čtenáři se za mikrofonem střídali po sedmi minutách.

účastnice akce: „Budu číst dneska v noci od půl čtvrté. Teď jsem přišla jen poslouchat.“

Záštitu nad projektem převzal primátor Opavy Tomáš Navrátil, který také z Nového zákona četl.

Tomáš Navrátil (ANO), primátor Opavy: „Je tam spousta věcí, které se v čase ani stoletích nemění. Čteme o dobru, pomáhání bližnímu a hledání správných hodnot v životě. A to stále platí.“

Bible je nejčtenější a nejrozšířenější knihou na světě. Přeložena byla do pěti set jazyků a vydávána je také v Braillově písmu pro nevidomé. Existují nejrůznějších formáty knihy, s fotkami i ilustracemi. Raritou je třeba Bible tištěná na speciálním papíře a umístěná pod vodou. A nutno dodat, že nejde jen o literaturu pro věřící.

Václav Koloničný, děkan, farnost Opava: „Myslím si, že Písmo svaté osloví každého člověka dobré vůle, protože je tam mnoho lidské moudrosti, zkušenosti. Také lidské dějiny, starosti a radosti, které lidé prožívali po všechny generace.“

V Opavě se do četní Bible v průběhu dne zapojili věřící i nevěřící. A mnozí další si přišli jen tak posedět a poslechnout si dva tisíce let starý text, který poukazuje na hodnoty, z nichž vyrůstá evropská kultura.


Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy