Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Kulturní koncepce města Opavy

  • Opava,

Jaká je perspektiva kultury v Opavě? Kde je možné ušetřit a kde naopak peníze chybí? Na tyto otázky a mnohé další by měla odpovědět Kulturní koncepce. Proč zatím tento dokument není veřejný? Na to se budeme ptát Petra Orieščíka, náměstka primátora Opavy, který má 130 milionový rozpočet pro kulturu na starosti.

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Vy jste o Kulturní koncepci mluvil už zhruba před dvěmi lety, kdy jste nastoupil do funkce. Připravená je, ale na jednání zastupitelstva se zatím toto téma nedostalo. Proč?

Petr Orieščík (ČSSD), náměstek primátora Opavy: „Nestalo se tak proto, že když jsme ji vytvořili, tak jsem slíbil, že projde jednak diskusí politických klubů a jednak veřejnosti. A to se nestihlo. A potvrdilo se to, že tvořit koncepci za zhruba rok, je krátká doba. Bohužel, já jsem byl na radnici pouze dva roky. Takže věřím, že se najde nový náměstek, nebo třeba i já, který bude pokračovat v práci a koncepci dokončí. A schválí ji v zastupitelstvu.“

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Dlouho se ve městě mluví o „dvojkolejnosti“ kultury. Kdybych to měla vysvětlit, tak jde o to, že některé akce pořádá odbor primátora (např. Festival Bezručova Opava) a některé pak příspěvková organizace města OKO (např. komentované prohlídky, výstavy). Měly by se tyto dvě koleje propojit a jak?

Petr Orieščík (ČSSD), náměstek primátora Opavy: „O  zmíněné "dvojkolejnosti" se mluví dlouho. A právě Kulturní koncepce to řeší. Já jsem navrhoval, aby bylo zrušeno OKO, a zaměstnanci přejdou pod nově vzniklý odbor kultury magistrátu města. Ale každopádně by se ta "dvojkolejnost" vyřešila tím, že by se tyto dvě instituce, kancelář primátora a OKO, spojily.

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Zmiňme ještě Slezské divadlo, které město financuje město ročně částkou 90 mil. Kč, což je téměř desetina celého rozpočtu. Usilujete o to, aby se zde pravidelně zapojily více prostředky státu. Je možné toho dosáhnout?

Petr Orieščík (ČSSD), náměstek primátora Opavy: „V tuto chvíli je situace taková, že ani Ministerstvo kultury ani Moravskoslezský kraj nám v záchraně našeho dvousouborového divadla příliš nepomáhá. Každopádně snahy jsou. Ale peníze chybí všude, bohužel. A pomoci se divadlu nedostává.“

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR:  Koncepce kultury má vést k úsporám. V souvislosti se současnou krizí to bude nejspíš nutné. Které akce budou muset Opavané v budoucnu oželet? A o co se naopak obávat nemusejí?

Petr Orieščík (ČSSD), náměstek primátora Opavy: „Čekají nás volby a to rozhodne až nová garnitura. Nové vedení ale bude muset šetřit také v kultuře. To je jasné. Uvidíme. Uvidíme, co nové vedení dá městu.“

Kateřina Geryková, redaktorka, TV POLAR: Kolik peněz si myslíte, že by se mělo uspořit?

Petr Orieščík (ČSSD), náměstek primátora Opavy: „Když jsme koncepci tvořili ještě za starých cen, tak možnost úspory jsme hledali v rámci kanceláře primátora, Slezského divadla a organizace OKO, kteří tvoří kulturní program. Tak ta úspora se měla pohybovat od 5 do 10 mil. Kč.“
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy