Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Opava dokončila projekt Protipovodňová opatření města. Občany varuje před nebezpečím

  • Opava,

V Opavě dokončili projekt Protipovodňová opatření města. Varovný a výstražný systém umožňuje okamžité předávání informací o vývoji mimořádné události plošně nebo v zasažené oblasti.

Opava zavedla další protipovodňová opatření. Reagovala tak na nedávnou minulost, kdy se koryto řeky Opavy vylilo z břehů a voda ohrožovala zejména městské části. Nechala v nich proto nainstalovat informační systém pro občany.

Martin Kůs, pracovník vztahů k veřejnosti: “Což si můžeme představit něco jako obecní rozhlas, kterým budou občané informováni v případě nebezpečí, nebo je možno jim sdělit další informace související s nějakým ohrožením a podobně. Jedná se o 166 hlásičů, respektive reproduktorů, plus asi 94 dalších hlásičů bezdrátových s příslušenstvím včetně několika zdrojů el. energie, centrály, kdyby náhodou došlo k výpadku energie.”

Součástí opatření byla také aktualizace protipovodňové mapy, která záchranářům, krizovému štábu a dalším složkám ukazuje, kde mohou očekávat nějaké ohrožení a případně i jak se proti němu bránit.

Martin Kůs, pracovník vztahů k veřejnosti: “Hlásiče stály asi 4 miliony, z toho 70 procent pokryla dotace. O zbývajících 30 procent se podělily městské části, kterých se to dotýká.”

Například ve Vávrovicích je na 35 rádiových stanic, které jsou rozmístěny tak, aby v případě nebezpečí slyšeli varování všichni obyvatelé této městské části.

Jiří Koreník (OMČO), místostarosta Vávrovic: “Máme systém Vox, který nás informuje ohledně nějakých událostí. Může se to týkat třeba povodňového čidla, které nám hlásí 1. povodňový stupeň nebo druhý a informuje občany nebo konkrétní osoby, které se do toho varovného systému zapojí. To jsou hasiči, MP a vedení obce. Systém využíváme v celé naší městské části i pro informování obyvatel jakékoliv informace.”

Můžu každý ten tlampač zprovoznit zvlášť. Tady je napsáno jak se jmenuje a kde je umístěný a toto je celá mapa. To znamená Držkovice, Vávrovice a Palhanec, Samozřejmě lampiony jsou dělány různými směry, tak aby tu lokalitu pokryly.

Od katastrofální povodně v roce 97, která nejvíce postihla území od obce Zátor až po Opavu, se podařilo realizovat mnohá opatření i Povodí Odry, a to jak v povodí Opavice, tak v povodí řeky Opavy.

Šárka Vlčková, mluvčí Povodí Odry: “Zejména zkapacitnění městské trati Opavy, uvolnil se železniční most z Opavy na Hlučín zrušením zahrádkářské kolonie modelací terénu s odstraněním nánosů s berem. Tím došlo k významnému zkapacitnění průtočného profilu. Komplexní ochrana však bude zajištěna až po dokončení vodního díla Nové Heřminovy. Věnujeme se také drobným vodním tokům. Například zkapacitnění koryta Velké v Opavě Jaktaři, nebo jsme ochránili městskou část Opavy Malé Hoštice.”

Se stavbou vodního díla Nové Heřminovy by se mělo začít za 4 roky a s napouštěním nádrže se počítá v roce 2032.

Nahlásit chybu


K tématu