Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Dílčí kroky strategického plánu řeší akční plán. Ten se Ostravě-Porubě daří plnit

Poruba je jedním z mála ostravských obvodů, která má svůj strategický plán. Sestaven je na roky 2018 až 2023 s přesahem až do roku 2030 a řeší ty nejdůležitější aktivity a oblasti. Jednotlivé kroky, které projekty strategického plánu posouvají dopředu, pak řeší každoroční akční plán.

Porubská radnice má velké cíle. Ty řeší strategickým plánem, který obsahuje pro obvod důležité projekty. Jednotlivé kroky k jejich postupné realizaci pak řeší každoroční akční plán, který se daří plnit téměř na 100 procent.

Lucie Baránková Vilamová, starostka MOb Ostrava-Poruba: “Zhruba 90 až 95 procent projektů vždycky vyhodnocujeme jako ty, s kterými jsme pohnuli. Které se nějakým způsobem od té doby podařilo buď částečně zrealizovat, nebo alespoň posunout do nějaké další etapy. Většinou to bývají buď opravdu jenom jednotky úkolů, které třeba z nějakých objektivních důvodů, ať už třeba teď z důvodu Covidu, nebo jiných se třeba nepodařily zrealizovat.”

Akční plán na rok 2021 obsahuje zhruba jednu třetinu úplně nových úkolů.

Lucie Baránková Vilamová, starostka MOb Ostrava-Poruba: “Celá řada úkolů, které jsme si nově vytýčili, tak je téměř bez dopadu na rozpočet. Jsou to různé úkoly jako především elektronizace některých záležitostí, formulářů na úřadě. Je to například projektové řízení, které bychom na úřadě chtěli implementovat. Je to samozřejmě celá řada různých projekčních prací, které bychom chtěli začít. Například na některé parkoviště, parkovací stání, ale třeba i revitalizace některých ploch.”

Oba plány, tedy akční i strategický obsahují i celou řadu projektů, které na území Poruby realizuje ostravský magistrát. Tím nejdůležitějším je v tuto chvíli rekonstrukce Domu kultury Poklad.

Lucie Baránková Vilamová, starostka MOb Ostrava-Poruba: “Poklad má být otevřen v polovině tohoto roku a už se na to všichni moc těšíme. Poruba už si to po těch letech zaslouží. Naštěstí ty práce opravdu pokračují tak, jak mají podle plánu, takže všechny termíny by se měly dodržet a my už se moc těšíme, že v polovině roku bude slavnostně otevřen.”

Ostrava řeší i řadu dopravních staveb. V plánu má například kruhový objezd na rušné křižovatce ulic Francouzská a Nad Porubkou, kde často vznikají zácpy a výjimkou nejsou ani dopravní nehody.

Kruhový objezd by měl být poté zezadu napojený na ulici Rudnou.

Lucie Baránková Vilamová, starostka MOb Ostrava-Poruba: “Ten kruhový objezd by měl vzniknout v příštím roce a v tom následujícím by se měl napojit právě na tu cestu, která by měla umět obsluhovat tu zónu Nad Porubkou jak vlastně nákladními vozidly, které odkloňuje tak, aby se nemísily s klasickou osobní automobilovou dopravou a tím pádem pomohly celé zóně.”

Akční plán je plně transparentní. Co má radnice v plánu, nebo jak daleko je s jednotlivými projekty, lidé najdou na webu www.fajnovaporuba.cz.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy