Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava chce být centrem vzdělávání. Pomůže to zastavit odliv lidí z kraje

  • Ostrava,

Ostrava chce být centrem prvotřídního vzdělávání, což je klíčové pro další všestranný rozvoj města. Kvalitní školství je základem pro zastavení odlivu talentovaných lidí za prací do jiných regionů naší země. Proto byla vytvořena strategie rozvoje vzdělávání do roku 2030.

Pro moderní metropoli 21. století je klíčové kvalitní vzdělávání na všech úrovních. Od škol a školek až po univerzity, které musí být pro mladé lidi z našeho kraje první volbou při rozhodování o studiu. To je totiž jedna z hlavních cest pro zastavení úbytku obyvatel a přilákání nových talentovaných lidí. Tým odborníků proto vytvořil Strategii vzdělávání města Ostravy 2030.

Andrea Hoffmanová, náměstkyně primátora Ostravy: "V současnosti už tady máme unikátní projekty, jako je kariérové poradenství nebo podpora talentmanagementu, které ta strategie zachovává a zajišťuje, aby dále fungovaly, ale jsou to i další důležité věci, jako například školní pedagogická pracoviště a finanční zajištění školních psychologů a asistentů pedagoga."  

Základními stavebními kameny strategie jsou zkušenosti a poznatky ze spolupráce se zřizovateli škol, samotnými školami, univerzitami, odborníky, sportovními kluby i neziskovým sektorem. 

Andrea Hoffmanová, náměstkyně primátora Ostravy: "Strategie obsahuje projekty, ale i podporuje celkovou spolupráci těch vzdělávacích institucí. To, aby univerzity spolupracovaly se školami a dětmi už od mateřských škol a vše v Ostravě bylo propojeno."

Strategie klade důraz na růst kvality vzdělávání, talentmanagement, rovné příležitosti, kariérové poradenství, rozvoj měkkých kompetencí, podporu flexibilního vzdělávání a digitálních kompetencí, rozvoj veřejných vysokých škol i rozvoj zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy