Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Frýdek-Místek chce využít šanci na proměnu města

Frýdek-Místek |

Otevření obchvatu a proměna ulice Hlavní. Postupný plán realizace rekonstrukce Národního domu, bývalé Moravia banky a vznik nového sálu. Co by mohl přinést městu Český dům? I stav výstavby nového bulváru. Témata pro rozhovor s primátorem Frýdku-Místku Petrem Korčem.

Co přinesl obchvat Frýdku-Místku, samozřejmě si dokážeme představit, že je velké ulehčení dopravy, ale tím pádem se otvírá téma, co s ulicí Hlavní bude?

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Obchvat je velké téma pro město Frýdek-Místek. Já osobně považuji otevření obchvatu v tom plném profilu, ve čtyřech pruzích s rychlostí 130 km/h, za jednu z největších polistopadových událostí ve městě. Protože nejenom, že nám zmizí ten tranzit, desítky tisíc automobilů, zejména nákladních, které jedou mezi Rakouskem a Polskem. Zároveň je tam rameno, které odkloní i ty, kteří jedou z Ostravy do Beskyd. Tak to je první krok, ale tímto momentem se zároveň otevírá cesta k tomu, abychom zároveň jako město mohli napravit ten otřesný urbanistický zločin, kterým bylo vybudování čtyřproudé rychlostní komunikace skrz město, která pobořila dvě historická centra, zaslepila ulice. Udělala naprosto nepřirozenou bariéru v tom městě. A myslím si, že taková příležitost se naskytuje opravdu jednou za život. A nyní se otevírá šance, protože jsme i vlastníky výrazné části těch pozemků kolem té komunikace, pokusit se vrátit ten život do těch míst, kde byl. Starší občané si určitě pamatují místecké Korso. Samozřejmě nikdy se nevrátíme k tomu lázeňskému vzhledu a k hodinám, kde se dělal sraz, když se šlo do parku. Ale určitě budeme chtít to centrum vrátit občanům a myslím si, že tam patří život, nepatří tam rychlostní komunikace.

Znamená to, že by tam vůbec auta nejezdila? 

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "To ne, my samozřejmě v tento okamžik zachováváme i ten profil, čtyři pruhy. Nicméně už začaly první úpravy, kdy postupně se budou vracet do normálu věci, jakože ze všech křižovatek by mělo jít odbočit i doleva. Budeme postupně napojovat zaslepené ulice. Budeme chtít vybudovat úrovňové přechody, protože se tam muselo buďto podcházet nebo vůbec se nedalo přejít na druhou stranu. Postupně by měly přibýt autobusové zálivy, například u kulturního centra, nová zastávka. Do budoucna určitě musí zmizet ty ploty nebo zábrany, které částečně nahradí zeleň, částečně městský mobiliář. A myslím si, že musíme vrátit zpátky tu trasu, která vedla z místeckého náměstí přes to Korso, kolem městského kina do parku k řece. A potom do Frýdku. To si myslím, že je velký úkol a neměli bychom ho promarnit.

Jsou to zatím plány, které nosíte v hlavě nebo už je něco ve stadiu třeba dokumentace a že už by se blížila realizace těch plánů?

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Ty věci, o kterých jsem mluvil, co se konkrétně stane s tou Hlavní třídou, tak už mají nějaký scénář. Některé už se postupně realizují. Nicméně pak jsou před námi další výzvy. Jako je právě úprava celého toho prostředí. A pokud občané si uvědomí to místo, tak město vlastní budovy od Městské knihovny, kterou jsme teďka zrekonstruovali, přes Kino Vlast, poté je tam Český dům, o který nyní město usiluje, bývalý Německý dům, krásná budova, kterou bychom chtěli zachránit. Bývalé autobusové stanoviště. A poté místo pro rekonstrukci Národního domu a vznik městské galerie v Záložně a přístavbu nového sálu. A je to obrovský pás území, který kdybychom revitalizovali v budoucnosti prostřednictvím nějaké architektonické soutěže, můžeme na začátku oslovit i studenty a tak dále. Ale otevřít tu diskuzi o tom, co by v tomto krásném městě, vlastně v centru města, mohlo vzniknout. Tak si myslím, že opravdu se nám otevřou obzory. A jak jsem již řekl jednou, otevírá se tady obrovská šance, kterou když chytíme a nepustíme, tak opravdu tomu městu můžeme výrazně pomoci.

V jakém stádiu je budoucí vznik nového kulturního domu, případně jaký by měl být postup?

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "My jsme v posledních měsících intenzivně komunikovali s architektonickým studiem paní Jiřičné. A ladili jsme podobu, jak rekonstrukce Národního domu, rekonstrukci bývalé Záložny, kde bude vznikat městská galerie, tak podobu té přístavby nového sálu. Naším cílem je, aby ten sál byl s co největší kapacitou. To se podařilo, nyní se pohybujeme na hranici přes 500 sedících a přes 1 000 stojících diváků. Protože pracujeme i s tím, že bychom chtěli mít hlediště, které má variabilní elevaci. Takže buď ten sál bude rovný nebo bude s tou elevací nebo se bude částečně měnit. A cílem je, aby ten sál byl co nejuniverzálnější. A byl zajímavý i pro nájemce a třetí strany. Protože takový sál ve městě není. A cílem je samozřejmě dosáhnout co největší ekonomické soběstačnosti. Aby nám nevznikl nějaký moloch, který bude jenom ujídat městské peníze, ale měl by to být sál, který opravdu výrazně schází tomu městu a bude zajímavý pro všechny. A samozřejmě na něj budeme chtít získat dotace. Takže začneme tím, že nejdříve opravíme Záložnu, kde vznikne městská galerie. Do té by se měla přestěhovat Kultura F-M, naše městská organizace. Poté začneme opravovat historický Národní dům, který potřebuje rekonstrukci, je v havarijním stavu. A ta rekonstrukce bude probíhat až do té meze, aby souběžně mohl běžet historický sál. A poté, až budeme v těch dvou fázích za polovinou, budeme mít i zdroje, tak jako třešnička bude oprava toho historického sálu a vznik nového sálu jako přístavba. Což byla taková tečka za tím vznikem kulturního centra, které opravdu bude centrem pro všechny aktivity ve městě.

Dalším velkým tématem ve Frýdku-Místku je nedávno řešený Český dům, který už roky chátrá, u ulice Hlavní. A město přišlo s myšlenkou ho zkusit odkoupit. Co tedy dál?

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "My jsme jako vedení města požádali zastupitelstvo o možnost činit kroky k nabytí toho Českého domu. On byl momentálně v dražbě, kde byla relativně vyšší vyvolávací cena. Nicméně my jsme dostali mandát k tomu, abychom ten dům nabyli, účastnili se případně i té dražby. Nicméně činíme kroky i aktivní. Takže já jsem se setkal i s majitelem. A bavili jsme se o tom, že opravdu v zájmu města je získat tu budovu, abychom mohli celé to prostranství veřejné pojmout. A myslím si, že pokud se nestane něco nepředvídatelného, tak bychom mohli být na té cestě, abychom opravdu za nějaké rozumné peníze tento dům nabyli a mohli ho opravit. Protože je to budova, ke které mají občané velmi siný vztah. Určitě si vzpomenou na své mládí, kolik tam trávili času. A je to i krásné místo u parku. A my bychom tam chtěli vybudovat komunitní centrum pro rodiny a pro děti. A ty aktivity, které máme po městě rozesety, by se soustředily na jedno místo. Ale to je také hra budoucnosti. Nejdříve ho musíme nabýt, abychom ho mohli zachránit a opravit.

Jak vypadá realizace nového bulváru? Ten souvisí s proměnou areálů Slezanu.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "To je stejná píseň, jenom z druhé strany. Tady jsme se bavili o místecké části. A teď se dostáváme do frýdecké. Ona se otevírá možnost, aby město získalo takovou novou komunikační trasu od místeckého náměstí přes tu část, o které jsem mluvil. Kolem Českého domu přes park, kolem hotelu Centrum, kde vznikne nová městská čtvrť, na nádraží, kde bude nový dopravní terminál. A ten končí bulvárem, který je napojen na sídliště Slezská. Nyní jsme ve fázi, kdy finalizujeme rekonstrukci nového bezpečnostního centra, sídla městské policie, které bude spolu s tkalcovnou otevírat ten prostor do toho bulváru. Řešíme tam projekčně nějaké věci. Takže tam už jsou vidět ty první vlaštovky. Ale pro mě všechny ty věci, jako i spolupráce se Slezanem, memorandum a tak dále. Nebo i to, že jeden z těch areálů slezanských získal nový investor, pan Gevorg Avetisjan, který je vlastníkem společnosti Marlenka a chce investovat miliardu korun do toho areálu, tak to jsou všechno střípky, které pomalinku začínají naplňovat tu naši strategii. Koncept toho, jak chceme oživit ty bývalé průmyslové areály. A jak chceme zapojit ty uzavřené části města, nebo ty, které byly poškozeny před rokem 1989, zpátky do té struktury. A myslím si, že se to pomalu daří.

Jsou velké plány rozložené do několika let. Jak je to s financemi? Budete mít dostatek financí nebo umíte zajistit finance na všechny ty plány?

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Ono to není na pár let, já si myslím, že je to na pár volebních období. Ale finance samozřejmě my, co investujeme jako město, tak si chceme finance zajistit. Samozřejmě sháníme zdroje, ale důležité je, že do těch plánů budou vstupovat i soukromí investoři. A to je důležité, jít ruku v ruce s těmi, kteří přinášejí investice, přinášejí nápady. Otevřít jim tu cestu. A společně si myslím, že to dokážeme ufinancovat.
Nahlásit chybu


K tématu

Frýdku-Místku rok 2023 otevřel nové možnosti v rozvoji města

21. prosince 2023 15:40 | Frýdek-Místek | Jiří Cileček

Co se povedlo v roce 2023 ve Frýdku-Místku? A na co je dál důležité se zaměřit? Nejen to přiblížil bilanční rozhovor s primátorem města Petrem Korčem.

Lidé se zajímali o podobu budoucího bulváru Adolfa Landsbergera ve Frýdku-Místku

18. září 2023 11:52 | Frýdek-Místek | Jiří Cileček

Architekt seznámil veřejnost ve Frýdku-Místku s návrhem na podobu nového bulváru. V rámci participačního setkání se mohli lidé zeptat na vše co je k budoucí podobě zajímá. Zároveň padla spousta dotazů týkajících se například parkování, zeleně nebo podoby bezbariérového chodníku.

Řidiči nově odbočí ve Frýdku-Místku z Frýdlantské na Hlavní. Město rozjíždí úpravy průtahu

13. července 2023 11:41 | Frýdek-Místek | Jiří Cileček

Frýdek-Místek zavedl první změnu na Hlavní třídě po otevření obchvatu. Nově bylo obnoveno odbočení vlevo z ulice Frýdlantská. Postupně se připravují i další úpravy, které by v budoucnu měly ulici Hlavní zklidnit a usnadnit přes ni řidičům průjezd a chodcům přechod.


Obyvatelé Karviné oslavili na náměstí Den Země. Rozhodovali i ve výtvarné soutěži

Na Masarykově náměstí se konal Den Země, jedna z dalších tradiční akcí, které pořádá město Karviná s několika dalšími organizacemi společně.

Kynologové z Frýdlantu nad Ostravicí pořádali Memoriál J. Kaštovského

V kynologickém areálu ve Frýdlantě nad Ostravicí se konal 28. ročník Memoriálu Kaštovského, v jehož disciplínách museli své dovednosti prokázat nejen psi, ale také jejich vůdci.

111 vyloučených z MHD při noční razii v Ostravě, nejčastěji jeli bez lístku

Včera 10:01 | Ostrava-město | Jiří Cileček

903 zkontrolovaných cestujících v celkem 35 spojích, a z toho 111 vyloučených pasažérů za nedodržování přepravních podmínek. To jsou výsledky kontrolní bezpečnostní akce asistentů přepravy Dopravního podniku Ostrava (DPO) a strážníků Městské policie Ostrava (MPO), která proběhla v noci z pátku na sobotu. Noční akce probíhala na tramvajových linkách v Ostravě-Jihu a tramvajových linkách v centru města.

20 kubíků odpadu vysbírali krajští úředníci z okolí Heřmanického rybníka v Ostravě

Včera 10:33 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

I letos se zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě zapojili do akce Ukliďme Česko, která se koná u příležitosti Dne Země. Přes 30 lidí uklízelo kolem Heřmanického rybníka v Ostravě.

Děti ze ZŠ a MŠ Prameny se seznámily s hrdiny FAST. Naučily se rozpoznávat příznaky mrtvice

Děti z karviné základní a mateřské školy Prameny zažily nevšední vyučovací den. Učily se rozpoznat příznaky cévní mozkové příhody prostřednictvím programu Hrdinové Fast.

V porubské ZŠ Dětská proběhla oblíbená interaktivní výstava Svět fantazie z kostek

19. dubna 2024 14:39 | Ostrava-Poruba | Yvona Fajtová | Expres Ostrava-Poruba

Už pošesté se v Porubě uskutečnila výstava modelů ze stavebnice Lego nazvaná Svět fantazie z kostek. Probíhala v prostorách Základní školy Dětská a opět byl o ni velký zájem.

U Dolních Tošanovic začal za jízdy hořet autobus na zemní plyn

19. dubna 2024 19:53 | Celý MS kraj | Jiří Cileček

V pátek dopoledne vyjely tři jednotky hasičů k požáru autobusu na zemní plyn na okraj Dolních Tošanovic na Frýdecko-Místecku. V autobuse jeli čtyři lidé, kteří ho stihli včas opustit. Po uhašení hasiči pomáhali při odtahu autobusu a uklidili komunikaci, která byla během zásahu neprůjezdná.

Policisté se v pátek zaměřili silniční piráty. V MS kraji se měřilo na desítkách silnic

19. dubna 2024 10:46 | Celý MS kraj | Tomáš Kořistka

Policisté v pátek provedli v celé naší zemi monstrózní dopravní akci, zaměřenou na silniční piráty, kteří jezdí rychle. V Moravskoslezském kraji měřili například v Petřvaldu na Karvinsku, kde řidiči často překračují povolenou padesátku.

Ministerstvo schválilo záměr stavby Severního spoje. Ostrava o propojení Poruby a centra usiluje dlouho

19. dubna 2024 12:02 | Ostrava-město | Tomáš Kořistka | Ostravské minuty

Dobrá zpráva pro Ostravu přišla z ministerstva dopravy. Záměr výstavby tzv. Severního spoje, který propojí Porubu a centrum města je schválen. Investorem stavby je Moravskoslezský kraj.

Marica už nebude strašákem Poruby. Po letech trápení se mění na bytový dům

19. dubna 2024 14:32 | Ostrava-Poruba | Yvona Fajtová | Expres Ostrava-Poruba

Marica. Ruina, která několik let strašila obyvatele porubského 5. obvodu, se konečně mění k lepšímu. Poté, co získala nového majitele, vzniká tady moderní bytový dům.

Sezóna Beskydských farmářských trhů ve Frýdku-Místku začne letos dřív

Frýdek-Místek opět připravilo další sezónu oblíbených Beskydských farmářských trhů. Letos začínají ještě dříve než loni a probíhat budou vždy jednou za 14 dní. Sezónu pak tradičně završí na konci listopadu oblíbená zabijačka.

Zelené parkoviště na Slezské ve Frýdku-Místku má být hotové ještě letos

Výstavba nového parkoviště na sídlišti Slezská ve Frýdku-Místku je před spuštěním. Místo zde najde na čtyři desítky aut. Stavba by měla začít do konce května a hotovo má být ještě letos. Parkoviště bude zasazeno do zeleně, aby se nenarušoval ráz okolí betonovou plochou.

Dívka poděkovala členům IZS za záchranu. Vytáhli ji z řeky Ostravice ve Frýdku-Místku

Chtěla chytit padající mobilní telefon, jenže uklouzla a skončila pod splavem v řece Ostravici. Mladá dívka pak se štěstím ve vodě dlouhé minuty čekala na záchranu. Tu nakonec díky perfektní spolupráci bleskově zvládli strážníci, policisté a hasiči.

Frýdek-Místek udržuje tradici Podbeskydského ještěra

17. dubna 2024 21:46 | Frýdek-Místek | Tomáš Tikal | Studuj u nás

Podbeskydský ještěr je už zavedená značka soutěže mladých cukrářů. Pořádá ji SŠ gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku a rovněž na letošním ročníku jsme mohli obdivovat umění cukrářských talentů.

Dívka se topila v řece Ostravici ve Frýdku-Místku. Zachránili ji policisté a hasiči

Strážníci, policisté a hasiči zachraňovali 21letou dívku, která se topila v řece Ostravici ve Frýdku-Místku. Díky perfektní spolupráci a také velkému štěstí se dívka neutopila pod jezem. Dlouhé minuty totiž čekala na záchranu, než si jí někdo ve vodě všimne.

O vodě se školáci z Nové Vsi na Den Země učili v planetáriu

Děti ze základní školy v Nové Vsi se u příležitosti Dne Země učily v mobilním planetáriu, které bylo postavené v tělocvičně.

Frýdek-Místek chce využít šanci na proměnu města
Vydáno 21. srpna 2023 13:11, Frýdek-Místek, Jiří Cileček
Otevření obchvatu a proměna ulice Hlavní. Postupný plán realizace rekonstrukce Národního domu, bývalé Moravia banky a vznik nového sálu. Co by mohl přinést městu Český dům? I stav výstavby nového bulváru. Témata pro rozhovor s primátorem Frýdku-Místku Petrem Korčem.

Co přinesl obchvat Frýdku-Místku, samozřejmě si dokážeme představit, že je velké ulehčení dopravy, ale tím pádem se otvírá téma, co s ulicí Hlavní bude?

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Obchvat je velké téma pro město Frýdek-Místek. Já osobně považuji otevření obchvatu v tom plném profilu, ve čtyřech pruzích s rychlostí 130 km/h, za jednu z největších polistopadových událostí ve městě. Protože nejenom, že nám zmizí ten tranzit, desítky tisíc automobilů, zejména nákladních, které jedou mezi Rakouskem a Polskem. Zároveň je tam rameno, které odkloní i ty, kteří jedou z Ostravy do Beskyd. Tak to je první krok, ale tímto momentem se zároveň otevírá cesta k tomu, abychom zároveň jako město mohli napravit ten otřesný urbanistický zločin, kterým bylo vybudování čtyřproudé rychlostní komunikace skrz město, která pobořila dvě historická centra, zaslepila ulice. Udělala naprosto nepřirozenou bariéru v tom městě. A myslím si, že taková příležitost se naskytuje opravdu jednou za život. A nyní se otevírá šance, protože jsme i vlastníky výrazné části těch pozemků kolem té komunikace, pokusit se vrátit ten život do těch míst, kde byl. Starší občané si určitě pamatují místecké Korso. Samozřejmě nikdy se nevrátíme k tomu lázeňskému vzhledu a k hodinám, kde se dělal sraz, když se šlo do parku. Ale určitě budeme chtít to centrum vrátit občanům a myslím si, že tam patří život, nepatří tam rychlostní komunikace.

Znamená to, že by tam vůbec auta nejezdila? 

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "To ne, my samozřejmě v tento okamžik zachováváme i ten profil, čtyři pruhy. Nicméně už začaly první úpravy, kdy postupně se budou vracet do normálu věci, jakože ze všech křižovatek by mělo jít odbočit i doleva. Budeme postupně napojovat zaslepené ulice. Budeme chtít vybudovat úrovňové přechody, protože se tam muselo buďto podcházet nebo vůbec se nedalo přejít na druhou stranu. Postupně by měly přibýt autobusové zálivy, například u kulturního centra, nová zastávka. Do budoucna určitě musí zmizet ty ploty nebo zábrany, které částečně nahradí zeleň, částečně městský mobiliář. A myslím si, že musíme vrátit zpátky tu trasu, která vedla z místeckého náměstí přes to Korso, kolem městského kina do parku k řece. A potom do Frýdku. To si myslím, že je velký úkol a neměli bychom ho promarnit.

Jsou to zatím plány, které nosíte v hlavě nebo už je něco ve stadiu třeba dokumentace a že už by se blížila realizace těch plánů?

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Ty věci, o kterých jsem mluvil, co se konkrétně stane s tou Hlavní třídou, tak už mají nějaký scénář. Některé už se postupně realizují. Nicméně pak jsou před námi další výzvy. Jako je právě úprava celého toho prostředí. A pokud občané si uvědomí to místo, tak město vlastní budovy od Městské knihovny, kterou jsme teďka zrekonstruovali, přes Kino Vlast, poté je tam Český dům, o který nyní město usiluje, bývalý Německý dům, krásná budova, kterou bychom chtěli zachránit. Bývalé autobusové stanoviště. A poté místo pro rekonstrukci Národního domu a vznik městské galerie v Záložně a přístavbu nového sálu. A je to obrovský pás území, který kdybychom revitalizovali v budoucnosti prostřednictvím nějaké architektonické soutěže, můžeme na začátku oslovit i studenty a tak dále. Ale otevřít tu diskuzi o tom, co by v tomto krásném městě, vlastně v centru města, mohlo vzniknout. Tak si myslím, že opravdu se nám otevřou obzory. A jak jsem již řekl jednou, otevírá se tady obrovská šance, kterou když chytíme a nepustíme, tak opravdu tomu městu můžeme výrazně pomoci.

V jakém stádiu je budoucí vznik nového kulturního domu, případně jaký by měl být postup?

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "My jsme v posledních měsících intenzivně komunikovali s architektonickým studiem paní Jiřičné. A ladili jsme podobu, jak rekonstrukce Národního domu, rekonstrukci bývalé Záložny, kde bude vznikat městská galerie, tak podobu té přístavby nového sálu. Naším cílem je, aby ten sál byl s co největší kapacitou. To se podařilo, nyní se pohybujeme na hranici přes 500 sedících a přes 1 000 stojících diváků. Protože pracujeme i s tím, že bychom chtěli mít hlediště, které má variabilní elevaci. Takže buď ten sál bude rovný nebo bude s tou elevací nebo se bude částečně měnit. A cílem je, aby ten sál byl co nejuniverzálnější. A byl zajímavý i pro nájemce a třetí strany. Protože takový sál ve městě není. A cílem je samozřejmě dosáhnout co největší ekonomické soběstačnosti. Aby nám nevznikl nějaký moloch, který bude jenom ujídat městské peníze, ale měl by to být sál, který opravdu výrazně schází tomu městu a bude zajímavý pro všechny. A samozřejmě na něj budeme chtít získat dotace. Takže začneme tím, že nejdříve opravíme Záložnu, kde vznikne městská galerie. Do té by se měla přestěhovat Kultura F-M, naše městská organizace. Poté začneme opravovat historický Národní dům, který potřebuje rekonstrukci, je v havarijním stavu. A ta rekonstrukce bude probíhat až do té meze, aby souběžně mohl běžet historický sál. A poté, až budeme v těch dvou fázích za polovinou, budeme mít i zdroje, tak jako třešnička bude oprava toho historického sálu a vznik nového sálu jako přístavba. Což byla taková tečka za tím vznikem kulturního centra, které opravdu bude centrem pro všechny aktivity ve městě.

Dalším velkým tématem ve Frýdku-Místku je nedávno řešený Český dům, který už roky chátrá, u ulice Hlavní. A město přišlo s myšlenkou ho zkusit odkoupit. Co tedy dál?

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "My jsme jako vedení města požádali zastupitelstvo o možnost činit kroky k nabytí toho Českého domu. On byl momentálně v dražbě, kde byla relativně vyšší vyvolávací cena. Nicméně my jsme dostali mandát k tomu, abychom ten dům nabyli, účastnili se případně i té dražby. Nicméně činíme kroky i aktivní. Takže já jsem se setkal i s majitelem. A bavili jsme se o tom, že opravdu v zájmu města je získat tu budovu, abychom mohli celé to prostranství veřejné pojmout. A myslím si, že pokud se nestane něco nepředvídatelného, tak bychom mohli být na té cestě, abychom opravdu za nějaké rozumné peníze tento dům nabyli a mohli ho opravit. Protože je to budova, ke které mají občané velmi siný vztah. Určitě si vzpomenou na své mládí, kolik tam trávili času. A je to i krásné místo u parku. A my bychom tam chtěli vybudovat komunitní centrum pro rodiny a pro děti. A ty aktivity, které máme po městě rozesety, by se soustředily na jedno místo. Ale to je také hra budoucnosti. Nejdříve ho musíme nabýt, abychom ho mohli zachránit a opravit.

Jak vypadá realizace nového bulváru? Ten souvisí s proměnou areálů Slezanu.

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "To je stejná píseň, jenom z druhé strany. Tady jsme se bavili o místecké části. A teď se dostáváme do frýdecké. Ona se otevírá možnost, aby město získalo takovou novou komunikační trasu od místeckého náměstí přes tu část, o které jsem mluvil. Kolem Českého domu přes park, kolem hotelu Centrum, kde vznikne nová městská čtvrť, na nádraží, kde bude nový dopravní terminál. A ten končí bulvárem, který je napojen na sídliště Slezská. Nyní jsme ve fázi, kdy finalizujeme rekonstrukci nového bezpečnostního centra, sídla městské policie, které bude spolu s tkalcovnou otevírat ten prostor do toho bulváru. Řešíme tam projekčně nějaké věci. Takže tam už jsou vidět ty první vlaštovky. Ale pro mě všechny ty věci, jako i spolupráce se Slezanem, memorandum a tak dále. Nebo i to, že jeden z těch areálů slezanských získal nový investor, pan Gevorg Avetisjan, který je vlastníkem společnosti Marlenka a chce investovat miliardu korun do toho areálu, tak to jsou všechno střípky, které pomalinku začínají naplňovat tu naši strategii. Koncept toho, jak chceme oživit ty bývalé průmyslové areály. A jak chceme zapojit ty uzavřené části města, nebo ty, které byly poškozeny před rokem 1989, zpátky do té struktury. A myslím si, že se to pomalu daří.

Jsou velké plány rozložené do několika let. Jak je to s financemi? Budete mít dostatek financí nebo umíte zajistit finance na všechny ty plány?

Petr Korč (NMFM), primátor Frýdku-Místku: "Ono to není na pár let, já si myslím, že je to na pár volebních období. Ale finance samozřejmě my, co investujeme jako město, tak si chceme finance zajistit. Samozřejmě sháníme zdroje, ale důležité je, že do těch plánů budou vstupovat i soukromí investoři. A to je důležité, jít ruku v ruce s těmi, kteří přinášejí investice, přinášejí nápady. Otevřít jim tu cestu. A společně si myslím, že to dokážeme ufinancovat.
Zdroj: https://polar.cz/zpravy/frydeckomistecko/frydek-mistek/11000038711/frydekmistek-chce-vyuzit-sanci-na-promenu-mesta