Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Orlové se bude plastový odpad vyvážet častěji, komunální naopak méně často

  • Orlová,

Plasty ze žlutých nádob, které se dosud v Orlové vyvážely jednou za měsíc, bude od nového roku městská společnost SMO odvážet každých 14 dní. Naopak prodloužen, také na čtrnáctidenní cyklus, bude interval při svozu komunálního odpadu do rodinných domů. Toho lidé produkují méně a není proto nutné ho vyvážet tak často.

Změny, o nichž rozhodli radní Orlové, vyplývají ze studie, která se zabývala optimalizací odpadového hospodářství ve městě. Frekvence svozu ostatních typů odpadů zůstává tak, jak jsou lidé zvyklí.

Lenka Brzyszkowská (ANO), starostka Orlové: "Studie ukázala, že se zejména z rodinné zástavby vyváží kontejnery na komunální odpad poloprázdné. Potvrzuje to i zkušenost ze samotného svozu, protože již pár let máme očipované nádoby na odpad. Díky vážnímu systému můžeme říct, že zhruba 46 procent nádob není zaplněno ani z jedné desetiny.“

Město současně vychází ze skutečnosti, že musí dle nařízení a zákona o odpadech do roku 2030 omezit skládkování. Cílem těchto kroků je předcházet už samotnému vzniku odpadů. Mezičlánkem má být zvýšení podílu znovu využitelných odpadů na úkor odpadů ukládaných na skládkách bez dalšího využití. 

Lenka Brzyszkowská (ANO), starostka Orlové: "Na tyto cíle musí reagovat i naše město. Navíc přímo od našich občanů přicházejí podněty na častější vývoz separovaných složek odpadů, především právě plastů."  

Z obdobných důvodů Orlová zruší velkoobjemové kontejnery. Odpad vyvážený na skládku musí být vytříděný, což u těchto kontejnerů nelze zajistit. 

Lenka Brzyszkowská (ANO), starostka Orlové: "V praxi by to znamenalo, že by se do jednotlivých ulic muselo dovézt například šest kontejnerů, u kterých by stál pracovník a pomáhal občanům se správným tříděním odpadu. Tyto služby ale poskytují zaměstnanci ve sběrných dvorech, proto současně řešíme rozšíření kapacity sběrného dvora na ulici Nádražní tak, aby bylo třídění odpadu pro občany co nejjednodušší." 

Změna svozu odpadu se dotkne pouze zástavby rodinných domů, pro sídlištní zástavbu se v současné chvíli změny nechystají. Město v tomto roce nechystá ani zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Ten i nadále zůstává na částce 960 korun za osobu na rok. Senioři nad 70 let, kteří mají řádně uhrazeny místní poplatky, mají i nadále úlevu ve výši 50 procent ze sazby, takže hradí za odpad poplatek 480 korun za osobu na rok. Děti do tří let jsou od poplatku zcela osvobozeny.

Nahlásit chybu


K tématu
Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace - Doubrava a okr. Karviná
Doubrava
od 32 820 do 42 780 Kč/měsíc

Detail

TEDOM a.s. - Bohumín Vrbice
Bohumín
od 32 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

Z + M Logistics, spol. s r.o. - Orlová
Orlová
od 7 388 do 12 313 Kč/měsíc

Detail