Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Hodnocení školního roku 2021/2022

  • Stonava,

30. června skončil další školní rok a to je čas i na krátkou rekapitulaci a zhodnocení desetiměsíční výuky. Podle ředitelky školy to byl rok, kdy se opět vrátil život nejen do lavic, ale v plném rozsahu se rozjely i mimoškolní aktivity.

Stonavskou základní školu ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo celkem 183 žáků, z toho školu s polským jazykem vyučovacím 14. Své závěrečné vysvědčení dostali všichni, letos dokonce nemuselo vedení školy přistoupit k žádným kázeňským opatřením.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Já jsem ráda, že i na konci školního roku mohu konstatovat, že máme fakt hodné děti, žádné dvojky z chování ani ředitelské důtky.“

Devátou třídu opouští dvacet deváťáků. V přijímacím řízení na střední školy a učiliště byli úspěšní. I přes malé překážky se všichni dostali tam kam chtěli. Přestože začátek školního roku byl poznamenán ještě koronavirovou pandemií, online výuka se již školáků v loňském roce nedotkala tak, jak tomu bylo v předešlém školním roce.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Ještě jsme pořád bojovali s těmi nařízeními, která se ale postupně rozvolňovala. Když už jsme se vraceli do normálního života, tak nás zase zasáhla situace na Ukrajině. Nicméně jsem moc ráda, že se zapojujeme zase do společenských, kulturních a sportovních aktivit. Jsme rádi, že můžeme být vidět na veřejnosti. Co se týká výuky, tak máme dobráno učivo, v rámci mimoškolních aktivit jsme se zapojili do vědomostních soutěží. Někteří naši žáci postoupili do okresních kol dějepisné, fyzikální a zeměpisné olympiády. Takovým největším úspěchem byl postup žáka do krajského kola dějepisné olympiády. Mám velkou radost, že celý první stupeň, mateřské školy i škola na Holkovicích mohla vycestovat do školy v přírodě, žáci 7. a 8. třídy byli na lyžařském kurzu. Pokračovali jsme ve spolupráci se školou v Marklowicích. Na různých akcích projektu jsme se setkávali u nich i u nás. Navštívili jsme ostravské planetárium, Svět techniky, Dinopark v Krasejově, účastnili jsme se takového pásma Slezských tradic. Byly to akce opravdu velmi pěkné.“

Děti mohly navštěvovat různé kroužky ať už sportovní nebo například taneční. O tom, jak jsou stonavští žáci pohybově nadaní se mohla veřejnost přesvědčit během školních radovánek. Teď ale začaly dvouměsíční prázdniny a co žákům i jejich učitelům popřát?

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Nejdříve bych všem určitě poděkovala za práci, žákům za jejich snahu a popřála bych jim hlavně, aby na sebe dávali o prázdninách pozor, aby ty prázdniny byly bez úrazů, a abychom se zase 1. září všichni společně sešli.“
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy