Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

OKD upozorňují obyvatele na možné záchvěvy země po odstřelech v podzemí šachty

Pokud lidé zaznamenají v neděli odpoledne záchvěvy země, mohou zůstat v klidu. Jejich blízcí a známí pracující v podzemí černouhelných dolů by měli být v bezpečí. Otřesy vyvolají naplánované trhací práce.

"Společnost OKD a.s. informuje, že v neděli 29. března budou v lokalitě Dolu ČSM Sever v době od 14 - 16 hodin pravděpodobně prováděny bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu, a to v rámci pracoviště 292 200/4. O této skutečnosti byl informován Magistrát města Karviné, Obecní úřad Stonava a společnost Green Gas, DBP, a.s. Paskov," informoval mluvčí OKD Ivo Čelechovský. 

Ranní důlní otřes vzbudil lidi v Havířově a okolí

Lidé na Karvinsku zažili mimořádně silný otřes
Důlní otřesy způsobuje těžba - všechny

Důlní otřesy vznikají prudkým uvolněním nahromaděného pnutí v hornině nad důlním dílem. Buď toto napětí cíleně uvolní střelmistr odpálením nálože, nebo k němu dojde samovolně vlivem těžby černého uhlí. 

Podívejte se na reportáž o konci těžby v Dole Lazy v Orlové

Seismické jevy v hlubinných dolech vznikaly, vznikají a nadále budou vznikat v důsledku uvolňování energie nakumulované v masivu v souvislosti s přeskupováním napětí, ke kterému dochází při realizaci hornické činnosti. Seismické jevy doprovázejí hornictví od jeho počátků s ohledem na značný vertikální i horizontální rozsah vydobytých partií vytvořených hornickou činností za více než stoleté období a nadále vytvářených ve stále aktivní karvinské části revíru.

Dojde-li při geomechanickém jevu k náhlému vysunutí nebo vyvržení hornin s následkem deformace důlního díla, je označen za otřes. Otřesy se vyskytují především ve slojích sedlových vrstev karvinského souvrství dobývaných ve značných hloubkách a jsou způsobeny postupným hromaděním napětí v nadložních pevných horninách a jeho náhlým uvolněním.

Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět, ani není možné, se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky. S využitím prostředků protiotřesové prevence firma omezuje hromadění napětí ve sloji nebo v nadloží, postupně uvolňuje již nahromaděné napětí, případně se snaží o vyvolání otřesu v době, kdy na pracovišti a v jeho blízkosti nejsou lidé. K těmto účelům slouží zavlažování slojí a okolních hornin, odlehčovací vrty, odlehčovací trhací práce ve sloji a bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadložních horninách. Současně je také zvyšována bezpečnost zaměstnanců používáním moderní, vysoce únosné mechanizované výztuže v porubech.

Podívejte se na video, jak to vypadá v Dole ČSM ve Stonavě

Archivní snímek: Graf Geofyzikální ústav Akademie věd ČR


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků