Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Kvůli klimatickým změnám se na Ostravsku usadila kobylka kuželohlavá, potvrdil to pětiletý výzkum odborníků

Kobylka kuželohlavá rozsáhle expandovala na Ostravsku vlivem klimatické změny. Prokázali to biologové Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) během pětiletého výzkumu, do kterého se zapojili i amatérští pozorovatelé z řad veřejnosti.

kobylka kuželohlavá, video: Ostravská univerzita

Entomologové Oto Kaláb, Petr Pyszko a Petr Kočárek z katedry biologie a ekologie PřF OU si pro svůj výzkum jako modelový druh vybrali kobylku kuželohlavou (Ruspolia nitidula), která se v Česku znovuobjevila v roce 2006 na jižní Moravě po zhruba padesátileté absenci. 

Petr Kočárek, člen vědeckého týmu PřF OU: „Pro naše zkoumání migrace hmyzu má ideální vlastnosti. Je to dobře létající druh, který se snadno šíří otevřenou krajinou a lze jej snadno vyhledávat i mapovat. Samci totiž navečer vydávají hlasitý a velmi charakteristický zvuk, který je dobře slyšitelný i na desítky metrů. Po večerech jsme tak pravidelně projížděli autem s otevřenými okýnky krajinou a pomocí detektoru ultrazvuku, který umožňuje zachycení a lokalizaci zvuku, mapovali možné přesuny této kobylky napříč Moravskou bránou.“

Data ukázala, že od roku 2006 urazila kobylka od hranic s Rakouskem desítky kilometrů na sever. 

Oto Kaláb, specialista na geografická modelování: „Kobylka se šířila maximální rychlostí 13,8 až 16,2 kilometru ročně, přičemž v Moravské bráně na severu Moravy se její postup zpomalil na 11,1 až 11,7 kilometrů ročně. Při modelování rychlosti a tras migrace jsme vyšli z geografických analýz, protože jsme museli vzít v potaz existenci míst, kterým se kobylky kuželohlavé vyhýbají (např. hory). Provedli jsme tak analýzy nákladových vzdáleností (Least-cost path analysis) a s jejich pomocí jsme vytvořili plošný model, který zohledňuje vlastnosti krajiny i vhodnost stanovišť pro šíření tohoto druhu (Habitat Suitability Modelling).“ 

Své závěry vědci Přírodovědecké fakulty OU nedávno publikovali v prestižním časopise Insects. Podle závěru studie se kobylka kuželohlavá za pouhých 15 let stala na řadě místech v Česku běžným druhem, což je podle vědců jasný důkaz toho, jak dynamické jsou proměny fauny hmyzu v krajině v době globálních klimatických změn. Podobnou trasu expanze s velkou pravděpodobností využívají také další druhy, včetně nepůvodních a invazivních. Sledovaná kobylka je ale podle vědců neškodný druh.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy