Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Kácení v lokalitě Luční je nutné, stromy byly suché

Na březích potoka Rakovce, v úseku, kde prochází obydlenou zónou, nechalo město skácet téměř 80 stromů. Zásah byl nutný vzhledem k tomu, že dřeviny byly suché a tedy nebezpečné.

Stav stromů na pozemcích města v lokalitě mezi ulicemi Luční a Slezská, u toku Rakovce, kterému místní říkají také Křivý potok, sledoval odbor životního prostředí městského úřadu více než rok. Dendrologický posudek pak rozhodl, že desítky stromů z břehového porostu, především jasany, musí pryč. Další podstoupily zásah arboristů.

Olga Kubálková, Odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín: “Odstraňuje se 78 stromů, další zásahy, především ořezy, probíhají na 42 stromech. Stromy, které se kácí, byly ve špatném zdravotním stavu, byly suché nebo hodně nahlé. Některé byly částečně polámané.”

Kácení tady bylo prováděn z bezpečnostních důvodů, protože kolem obou břehů potoka bydlí lidé a je tu i dětské hřiště. V posledních měsících docházelo k samovolnému vyvracení stromů, jejichž kořeny mnohdy také podemlela voda. Proto město přistoupilo k radikálnějšímu zásahu, ke skácení většího množství stromů najednou.

Pokud to ale bylo možné, odbor životního prostředí se ve spolupráci s odbornou firmou snažil dřeviny zachránit ořezem.

Aleš Država, arborista: ”Ty větve mohou být nebezpečné z provozního hlediska, pro lidi, kteří tady chodí, hrají si tady děti, takže odstraňujeme tyhle suché větve tak, aby byla provozní bezpečnost zajištěna na maximum.”

S náhradní výsadbou stromů tu odbor životního prostředí nepočítá. Nový porost zde vzejde přirozeně z ponechaných náletů.

Olga Kubálková, Odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín: “To je smíšený břehový porost přírodního charakteru, takže se tu vyskytují jasany, olše, duby, javory, břízy. lípy a jsou tu ovocné stromy, třeba třešně a střemchy.”

Tato pestrost dřevin tu tedy bude přirozeným způsobem zachována i nadále.
Úřad práce České republiky - kontaktní pracoviště Nový Jičín
Nový Jičín
od 21 260 do 31 240 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků