Mimořádná zpráva:
Načítám...
 • Načítám...
>

Výstava Černé roucho v Muzeu Novojičínska si návštěvníky zaslouží

Muzeum Novojičínska dokončilo instalaci výstavy Černé roucho. Věnována je působení jezuitského řádu v tomto regionu. Expozice prezentuje sbírkové předměty z farních a muzejních depozitářů, to vše v propojení s moderní animací.

Bez vernisáže a zatím bez možnosti ji vidět na vlastní oči byla v Žerotínském zámku dokončena instalace výstava Černé roucho. Působivý projekt s podnázvem Náboženská kultura Nového Jičína v letech 1624 až 1773 je věnován vlivu jezuitského řádu na tento region.

Zdeněk Orlita, ředitel Muzea Novojičínska: “Dne 23. května roku 1624 měli novojičínští měšťané a lidé, kteří se tehdy zdržovali poblíž Horní brány, možnost spatřit poměrně neobvyklé procesí. Právě v tuto chvíli přijíždí do města jezuita Jacob Haag, tehdy úřadující regent olomouckého konviktu, v doprovodu praporce mušketýrů. V tento den je nejen město Nový Jičín, ale celé panství, předáno do správy olomoucké jezuitské koleje.”

Zhruba na 150 let se pak zdejší panství stává hospodářskou základnou pro vydržování tohoto jezuitského konviktu. Výstava pak prezentuje nejen tuto skutečnost, ale také náboženský rozměr působení jezuitů. Muzeum Novojičínska ji připravilo ve spolupráci s římskokatolickou farností v Novém Jičíně.

Zdeněk Orlita, ředitel Muzea Novojičínska: “Jedná se především o nově restaurovanou sbírku starých tisků, která pochází z farní knihovny v Novém Jičíně. A jedná se o poměrně zajímavou kolekci liturgických nádob, ať už jsou to kalichy, monstrance a další. Pochází zhruba ze 17. a první poloviny 18. století.”

Z mimořádných artefaktů výstavy vyzdvihl Zdeněk Orlita jedno ze zakládajících děl utopické literatury, které vlastnil tehdejší novojičínský kaplan Christian Ignác Troške, působil zde v 70. a 80. letech 17. století.

Zdeněk Orlita, ředitel Muzea Novojičínska: “Tak bych rád upozornil na tisk Thomase Moora, je to jeho slavná Utopie. Máme tady k dispozici druhé vydání z roku 1518. Knihu jsme našli, když jsme zpracovávali sbírky farní knihovny Nový Jičín.”

Návštěvníci, kteří snad brzy přijdou do prostoru Rytířského sálu, budou také moci shlédnout originální animaci Marcely Polochové, která působí na Ostravské univerzitě, s autorskou hudbou Vojtěcha Dlaska a Jonáše Svobody. Jedna z projekcí si pohrává se známou vedutou Nového Jičína Ignáce Čapka z roku 1744.

  Druhá projekce znázorňuje velké obrazové grafiky, které ohlašovaly veřejné vědecké rozpravy - v tomto případě novojičínských měšťanů, kteří tehdy na olomoucké jezuitské univerzitě studovali.

   Další zastavení výstavy také umožňuje zaposlouchat se do duchovní hudby, kterou přímo v muzeu nahrál v prosinci komorní soubor Ritornello. Původně měl být koncert součástí vernisáže, která byla už dvakrát zrušena. Trvání expozice Černé roucho je plánováno do 12. září.

   Nahlásit chybu

   K tématu


   Nejčtenější zprávy