Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Zápisy do škol už byly o dětech, další budou pro ty z Ukrajiny

Standardních zápisů do prvních tříd se po dvou letech dočkali letošní předškoláci i učitelé. Do základních školy dorazilo necelých 300 dětí. Ještě v červnu proběhne druhé kolo zápisů, pro děti z Ukrajiny.

Letošní zápisy do 1. tříd se v městských základních školách konaly 7. dubna, po dvouleté pauze to nebylo jen formou vyplněných formulářů, ale děti si slavnostní den užily se vším všudy.

Ladislav Gróf, ředitel ZŠ a MŠ Jubilejní a Dlouhá Nový Jičín: “Jsme skutečně rádi, že můžeme děti přivítat ve škole, protože tím ta škola žije a děti se připraví na to, že půjdou do velké školy, poznají trošku to prostředí školy, v září mohou říct, tady už jsem byl, a je to rozhodně ve prospěch dětí i to, že je vidíme, že s nimi můžeme ty věci prozkoušet, prověřit jejich připravenost.”
Miroslava Borošová, ZŠ Jubilejní: “Já si myslím, že jsme všichni rádi, nejen u nás ve škole, na všech školách, že konečně děti uvidíme. Myslím si, že i rodiče i děti samotné si tohle všechno užijí, že po těch dvou letech je, jak se říká, hlad po takových setkáních. a zatímco tady byly děti, tak jsou všechny šikovné.”

Paní učitelky tak mohly opět děti vyzkoušet, zda správně určí první hlásku ve slově, zda umí počítat do deseti nebo poznat základní geometrické tvary.

předškoláci:
“Počítala jsem a poznává tvary.”
“Napočítám hodně, i více než do dvaceti.”
“Připravovala jsem se ve školce, procvičovali jsme si ruku, dělali jsme úkoly a také jsme hodně kreslili, ať se ta ruka uvolní.”

Zápisy ve škole Jubilejní pojali jako putování s dinosaury. Poté, co děti prokázaly svou připravenost pro nástup do 1. třídy, mohly si o patro výše odpočinout při hrách.

Miroslava Borošová, ZŠ Jubilejní: “U nás ve škole je to taková tradice a je to proto, že děti i rodiče berou zápis, řekla bych, zodpovědně je to na nich vidět, že trošičku přijdou i se strachem, tak aby se potom rozptýlili a aby zjistili, že ta škola není jen o tom strachu, ale i o zábavě.”

Do této už uvolněné části zápisů se zapojili i současní žáci školy.

Robin Vala, žák ZŠ Jubilejní: “My máme za úkol, když tady někdo přijde, tak se ho zeptáme, jakou barvu chce dinosaura. Řekne třeba zelenou, tak mu dáme zelenou a pak mu řekneme, kam má dál jít."

K letošním zápisům do 1. tříd se v Novém Jičíně dostavilo zhruba 290 dětí, z toho 45 ze sousedních obcí.

Oldřiška Navrátilová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, MěÚ Nový Jičín: “Celkově to vypadá tak, že do prvních tříd přijmeme něco přes 230 dětí. Každá základní škola zřizovaná městem otevře asi tři první třídy, tedy obě Komenského školy, Tyršova a taktéž Jubilejní. Ale Jubilejní dvě první třídy na Jubilejní a jedu na Dlouhé.”

Ve třídách by tak mělo být průměrně 21 dětí. Zápisy do mateřských škol pak budou 2. května. Po tomto standardním přijímání dětí do škol a mateřinek proběhne ještě jedno kolo zápisů, a to pro ukrajinské děti.

Oldřiška Navrátilová, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu, MěÚ Nový Jičín: “Tento zápis byl dán zákonem, ve kterém období může probíhat. My jsme se s řediteli základních a mateřských škol domluvili, že to bude 8. června. Pro mateřské školy od osmi ráno do čtyř odpoledne, pro základní školy od jedné do čtyř odpoledne. K dnešnímu dni evidujeme ve městě od 4 do 15 let celkem 48 ukrajinských dětí. Z toho velká většina už je v současné době v mateřské školce, protože máme volnou kapacitu v mateřských školách, a zbývající děti jsou už i na základní škole, možná jen asi 10 nebo 12 dětí ještě není v základní škole. Jinými slovy, tento počet nás absolutně nemůže zaskočit. Ten zvláštní zápis je právě proto, abychom ujistili české maminky a tatínky, že všechny dvou a půl leté děti vezmeme do mateřské školy a všechny děti vezmeme do základní školy."

Nikdo dnes nemůže předvídat, jak se bude příliv uprchlíků z Ukrajiny dále vyvíjet, odbor školství má ve spolupráci se školami předpřipraveny i maximální kapacitní varianty.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy