Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

​Děti se učí historii města hrou

  • Opava,

S historií jedné z nejstarších staveb na území Opavy se mohou seznámit děti formou hry. V rámci animačního programu mohou v Kapli sv. Kříže strávit zajímavou hodinu a půl. Tento čas je nabitý informacemi, a tak by se mohlo zdát, že bude pro děti trochu nudný. Opak je ale pravdou: dost prostoru zbude také na zábavu.

Děti ze Základní školy ve Služovicích přijely stávit odpoledne do Kaple svatého Kříže. Tato národní kulturní památka stojí v Opavě od konce 14. století. Gotickou stavbu na půdorysu oktogonomu dal postavit kníže Přemek I. Opavský. Děti nejprve venku zkoumaly, z čeho a jak je tato víc jak 600 let stará zádušní kaple postavená.

„Důležitou součástí programu je zjistit, jak je tato památka stará, jak dlouho tady Kaple sv. Kříže stojí. Tím si žáci uvědomí vzácnost této stavby, jak je postavena a co se v ní nachází,“ vysvětluje smysl tohoto animačního programu  Simona Juchelková z Opavské kulturní organizace.

Mnohé už děti překvapivě znaly. A to díky vychovatelce ze školní družiny, která sem děti přivedla.

"Mým velkým koníčkem je historie, vlastivěda a přírodověda a tak se snažím, aby také děti poznaly, odkud vlastně pocházejí,“ usmívá se Zuzana Juchelková ze ZŠ Služovice.

Když během třicetileté války obléhali Švédové Opavu, využívali tento svatostánek k modlitbám. Proto se mu také někdy říká Švédká kaple. Děti si povídaly o životě ve středověku a formou hry se dozvídaly nové informace. Velkou pozornost věnovaly také částečně zachovaným feskám po obvodu kaple, které odkazují na konec světa.Tak, jak si jej lidé kdysi představovali. Děti pak měly za úkol nedochované obrazy dokončit podle vlastní fantazie.

Během edukačního programu se děti zábavnou formou dozvěděly mnoho zajímavých informací nejen o Kapli svatého Kříže, ale také o Opavě. Využít je pak mohou třeba na hodinách dějepisu.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy