Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

95. výročí založení ZUŠ v Opavě

  • Opava,

Základní umělecká škola v Opavě slavila 95. výročí svého založení. Tato škola je jednou z největších v republice. Její žáci studují v oboru hudebním, výtvarném tanečním a literárně dramatickém.

Opavská základní umělecká škola vznikla v roce 1924. Nejprve jako hudební a pěvecká. Teprve později se přidaly další obory: v 60. letech to byl výtvarný a taneční. V 70. letech pak ještě literárně dramatický obor. S víc jak 1 500 žáky je čtvrtou největší základní uměleckou školou v republice.
Nynější ředitel, Lukáš Poledna, prošel školou jako žák i učitel. Podle něj se výuka proměnila: není tak přísně vedená, jako dřív. Učitelé tady mají rádi přátelskou atmosféru:
"Klasická hudba může být pro někoho odrazující. Ale když učitelé zapojí moderní hudbu do výuky, tak to bude zcela jistě stmelovacím prvkem," říká.
Mezi oblíbenými nástroji dominuje klavír. Studoval jej tady také současný slavný český klavírista Lukáš Vondráček. Hodně dětí se chce naučit hrát také na smyčcové nástroje a kytaru.
Velký zájem je také o výtvarný obor, kde se děti seznámí s nejrůznějšími technikami. Základy moderního tance i baletu pak rozvíjejí malí tanečníci.
Základní umělecká škola připravuje žáky také na navazující studium na konzervatořích či středních uměleckých školách. Malí hudebníci pravidelně vystupují při nejrůznějších příležitostech nejen u nás, ale i v zahraničí.
95. výročí školy oslavili společným koncertem. Sešli se na něm současní i bývalí žáci.
Svatováclavský hudební festival - Cembalový recitál

23.07. 18:00
Opava, Švédská kaple, Opava

SHF Hudební výlety - Eben: Labyrint světa a ráj srdce

12.09. 18:00
Opava, Opava – Kostel sv. Vojtěcha

SHF - Eben: Labyrint světa a ráj srdce

13.09. 15:00
Ludgeřovice, Kostel sv. Mikuláše, Ludgeřovice

Lukáš Rinka - Gyros Kravaře
Kravaře
od 17 800 Kč/měsíc

Detail

Miroslav Týn - pracoviště
Opava
od 21 000 do 42 000 Kč/měsíc

Detail

AGROZEA, spol. s r. o.- pracoviště: Hlučín kravín - za tratí
Hlučín
od 18 000 do 20 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků