Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Poruba má koncepční studii pro 8. obvod a Nový Pustkovec. Změní se v atraktivní místa

Koncepční urbanistická studie 8. stavebního obvodu a Nového Pustkovce je hotová. Komplexně navrhuje budoucí rozvoj těchto porubských částí. K lepšímu se tak změní pěší prostupnost, parkování, zeleň i mobiliář.

Už víme, jak bude v budoucnu vypadat 8. stavební obvod a Nový Pustkovec v Ostravě-Porubě. Na světě je totiž koncepční urbanistická studie, která naznačuje jejich proměnu.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Opatření, které ta studie navrhuje, nemění nijak zásadně charakter toho území. Lidé považují 8. stavební obvod i Nový Pustkovec za velmi dobré místo k životu a to určitě nechceme a ani ta studie to nemění. Pouze doplňuje to území o určité dílčí zásahy, dílčí opatření, doplňuje do něj různé prvky tak, aby vlastně bylo atraktivní, rozmanité a kvalitní.”

Nejvýznamnějším motivem je na 8. obvodě vytvoření hlavní pěší trasy, která vede od Duhy až ke stavební fakultě VŠB a která se zároveň stane i centrem volnočasových a společenských aktivit.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Celá ta trasa je vlastně na jednotlivých místech doplněna o nejrůznější prvky typu sezení, ať už individuálního, nebo společného. Například o altán, o některé herní prvky, cvičící prvky. Například hřiště pro petanque.”

Celou trasu lemuje i nová alej stromů a měla by být novým centrem obvodu.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Podobnou koncepci vlastně studie navrhuje i pro Nový Pustkovec. Podobnou záležitost navrhuje ve vnitrobloku mezi ulicemi Marty Krásové a Pavlouskova. Opět se jedná o upgrade hlavní pěší trasy obohacené o ty jednotlivé prvky.”


Upraveny budou vnitrobloky, které budou postupně doplněny o jednotlivé prvky herní, předzahrádky, altány a místy i o vodní prvky. Opravena budou i stávající hřiště. A studie koncepčně řeší i zeleň.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Vytipovává například vhodné typy stromů jak co do výšky kmene, tak co do velikosti koruny . Navrhuje je na konkrétní místa. Navrhuje také doplnění zelených ploch v konkrétních místech například o cibuloviny, traviny, záhonky květinové a tak dále.”

Lidé se mohou těšit i na více parkovacích míst. Vzniknou zjednosměrněním některých ulic a také změnou parkovacích stání z podélných na šikmá Zřízena budou i místa pro krátkodobá zastavení. A parkovat by mohli i na hlídaných odstavných parkovištích.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “To znamená parkovišť, kde lidé odstaví svá auta a v návaznosti na MHD se potom přesunou do toho konkrétního místa, kam potřebují. Ta studie vytipovává i místa pro vybudování podzemních parkovišť, tabletových parkovišť, nebo parkovacích domů.”

Všechna ta opatření se budou realizovat postupně.

Petra Brodová, místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Například zapojení těch komunitních prvků, třeba typu altánu, nebo budování komunitních zahrad, či předzahrádek, vždycky chceme jít cestou pilotních projektů, na kterých si ověříme, jak ty zásahy ve veřejném prostoru fungují a případně potom je můžeme rozšiřovat do těch dalších vytipovaných míst.”

Celá studie vznikala na základě požadavků obyvatel, kteří na 8. obvodě a Novém Pustkovci žijí. Radnice uspořádala mimo jiné řadu veřejných setkání i dotazníkových šetření.

Tomáš Čech koordinátor participativních aktivit: “Takovým highlightem této spolupráce v pozdějších fázích bylo právě veřejné projednání, které proběhlo v lednu letošního roku. Podnětu, který právě vzešel z veřejného projednání bylo ještě dopracování přechodů přes ulici Opavská tak, aby místa byla lépe napojena na veřejný prostor ať už Nového Pustkovce a ulice Slavíkova, tak okolí ulice Bedřicha Nikodéma.”

Koncepční studii úprav 8. stavebního obvodu a Nového Pustkovce si můžete na webových stránkách fajnovaporuba.cz. Fyzicky bude do 10. května k vidění u obchodního centra Duha a nákupního střediska na Pavlouskově ulici.”

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy