Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava chce připojit 53 rodinných domů ve čtyřech obvodech na městskou kanalizaci

  • Ostrava,

Zastupitelé Ostravy schválili program podpory výstavby kanalizačních přípojek k rodinným domům v Petřkovicích, Bartovicích, Michálkovicích a Slezské Ostravě. Město tím pokračuje v dobře zaběhnutém dotačním programu, který po zkušenostech z loňského roku doznal drobných změn a na základě nich byl upraven. Jedná se o vybudování splaškové kanalizace u nemovitostí v současnosti napojených na jednotnou kanalizaci.

Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora: "Program jako celek by se měl týkat bezmála třistapadesáti vlastníků rodinných domů v dotčených obvodech, jejichž nemovitosti jsou v současné době napojeny na jednotnou kanalizaci. Tu nelze pro velký obsah dešťových vod přepojit na čistírny odpadních vod, proto ústí do vodních toků. Aby bylo možné tyto volné výustě zrušit, město postupně buduje, případně rekonstruuje nebo rozšiřuje kanalizaci v ulici Jahodové v Petřkovicích, ve dvou etapách v Bartovicích, v Koblově a v Hrušově a připravuje řešení kanalizace v Michálkovicích. Cílem je zajistit odkanalizování takzvanou oddílnou kanalizací se souběhem splaškové a dešťové kanalizace. To umožní zrušit všechny volné výustě, jak nám ukládá legislativa. Zásadním efektem bude také podstatné vyčištění řek Ostravice a Lučiny, do nichž už se nedostanou žádné splaškové vody."

Hlavním cílem upraveného dotačního programu zůstává řádné čistění veškerých splaškových vod v čistírnách a zrušení dalších 11 volných výustí do vodních toků. 

Petr Havránek, mluvčí Ostravy: "Město Ostrava tímto programem podpoří fyzické osoby při výstavbě splaškových kanalizačních přípojek a jejich napojení na novou kanalizaci. Upravený program schválili ostravští zastupitelé na svém jednání ve středu 20. dubna. Týká se soukromých vlastníků nemovitostí v Petřkovicích, Bartovicích, Michálkovicích, Hrušově a v Koblově. Celková předpokládaná alokace finančních prostředků pro Program činí 21.347.000,00 Kč."

Program podpory je vyhlášen na období od 20. dubna 2022 do konce roku 2025. Město bude oznamovat jednotlivé výzvy vždy v návaznosti na dokončení konkrétních staveb kanalizace.

Petr Havránek, mluvčí Ostravy: "V rámci vyhlášené výzvy č. 1 bude dotace poskytována na vybudování splaškové kanalizační přípojky napojené na oddílnou kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy v rámci staveb „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová“ (předpokládané náklady 13.686.156 Kč), „Kanalizace Bartovice 2. část“ (předpokládané náklady 46.372.889 Kč) a „Kanalizace a ČOV Koblov I. + II. etapa“ (zde předpokládané náklady 320.374.119 Kč)."

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je stanovena od 1. června do 16. září 2022. Realizace splaškové kanalizační přípojky, na níž bude poskytnuta dotace, musí být dokončena nejpozději do 31. prosince následujícího roku po roce, ve kterém byla dotace příjemci poskytnuta dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Petr Havránek, mluvčí Ostravy: "Důležitým cílem dotačního programu je v návaznosti na postup města, jako vlastníka kanalizační sítě, pomoci soukromým majitelům nemovitostí v dané lokalitě s výstavbou splaškových kanalizačních přípojek a jejich napojením na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci. V původní, jednotné kanalizaci tak zůstanou pouze dešťové vody – stane se z ní kanalizace dešťová. Žádosti budou moci podávat výhradně fyzické osoby, které vlastní nemovitost v dotčené lokalitě a mají uzavřenou smlouvu na odvádění odpadních vod do stávající jednotné kanalizace ukončené volnou výustí a jsou na ni fyzicky napojeny."

Celková částka podpory pro jednoho žadatele bude závislá na délce přípojky, na každý metr přípojky to bude 3 000 korun. Pokud bude muset příjemce budovat tlakovou kanalizační přípojku, obdrží navíc dalších 25 000 korun. Další výzvy bude město vyhlašovat v době dokončení výstavby třetí části kanalizace v Bartovicích, dohotovení kanalizace v Hrušově a ukončení rekonstrukce a rozšíření kanalizace v Koblově.

Petr Havránek, mluvčí Ostravy: "Informace o vyhlášení jednotlivých výzev budou pokaždé vyvěšeny na úřední desce Magistrátu města Ostravy a na internetových stránkách, kde budou k dispozici také formulář žádosti o dotaci či vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu města."

Stavby, rekonstrukce a rozšíření kanalizací v Koblově, Hrušově a Bartovicích umožní zrušit dalších jedenáct výustí. První etapa v Koblově uzavře výusť do Antošovického potoka, druhá do Koblovského potoka, plošná kanalizace v Koblově ruší čtyři výustě do Odry, nová kanalizace v Hrušově dvě výustě do Ostravice, dvě části bartovické kanalizace umožní uzavřít výustě do Podleského potoka a do toku Ráček. Ze 46 volných výustí na katastru Ostravy už je jich devět zrušeno. Město Ostrava investuje do vodohospodářské infrastruktury rekordní částky v historii. V rok 2022 se počítá s částkou přes 677 mil. korun, včetně dotací.

Nahlásit chybu


K tématu
WC Servis s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 40 000 do 50 000 Kč/měsíc

Detail

WC Servis s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 40 000 do 55 000 Kč/měsíc

Detail

Statutární město Ostrava - Městská policie Ostrava
Ostrava
od 18 980 Kč/měsíc

Detail