Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava chce podpořit potřebné částkou přesahující 120 milionů korun

Pro rok 2024 město zamýšlí vyčlenit k podpoře sociální péče, zdravotnictví, osob s handicapem, ale i prevence kriminality, protidrogové prevence, volnočasových aktivit a rodinné politice částku přesahující 123 milionů korun. O dotování zmíněných oblastí rozhodli zastupitelé města na svém zářijovém zasedání.

Zájemci mohou své žádosti zasílat v době od 23. října do 3. listopadu 2023. O adresném poskytnutí dotací rozhodnou zastupitelé nejpozději do konce března příštího roku. Největší částka přesahující 76 milionů korun cílí k sociální péči. Téměř 19 milionů korun je v tuto chvíli určeno k podpoře osob s handicapem. Takřka deset milionů má putovat k programům prevence kriminality, 4,2 miliony korun může být využito v rámci protidrogové prevence. Víc jak 7 milionů může podpořit volnočasové aktivity a 1,7 milionu mohou získat prorodinné aktivity. Programy v rámci zdravotnictví by měly být podpořeny částkou přesahují 5 milionů korun. 

Zbyněk Pražák (KDU-ČSL), náměstek primátora: "Rozhodně bychom nechtěli omezit stávající rozsah a funkčnost poskytovaných sociálních služeb, ale naopak vše přizpůsobovat zvyšujícím se potřebám. Proto i nyní definovaná částka reflektuje vývoj inflace, jejího dopadu a růstu cen energií, služeb, pohonných hmot a souvisejících nákladů. Nicméně v tuto chvíli jde o předpokládané částky, které zohledňují popsanou situaci. Klíčový však bude konečný rozpočet pro příští rok, který zastupitelstvo města projedná v prosinci 2023.“

Detailní podmínky jednotlivých programů naleznou zájemci na webu města. V prostorách magistrátu města jsou připraveny také semináře pro žadatele v termínech 3. října a 5. října 2023 (detailněji opět na webu města). Spektrum podporovaných služeb či projektů je vskutku široké a víc než potřebné. Jen příkladmo lze uvést, že v letošním roce byl v programu sociální péče podpořen Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava částkou ve výši 1,6 milionu korun. Dotace města 550 tisíc korun v programu zdravotnictví letos pomohla dobrovolnickému hospicovému centru Charity Ostrava, jehož posláním je pomoc umírajícím lidem. Město letos dotovalo částkou 581 tisíc i organizaci pomáhající vytvářet vhodné pracovní a životní podmínky pro osoby s handicapem v rámci projektu zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst. 

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu: "Město letos ale rovněž dotovalo zhruba 30 projektů v rámci rodinné politiky a prostřednictvím dotačního titulu volný čas podporuje i víc než stovku spolků a dalších neziskových organizací. Namátkou mohu uvést projekt dobrovolnického centra ADRA Ostrava, v jehož rámci studenti středních škol navštěvují domovy pro seniory a pomáhají zmírňovat pocity osamělosti a sociální izolace. Podpořen byl také spolek Senioři České republiky, městské organizace Ostrava. Díky jeho aktivitám se senioři společně setkávají a absolvují různé aktivity, soutěžemi počínaje, výlety konče."
Nahlásit chybu


K tématu
ČOS - Speciální servis s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 18 900 do 22 000 Kč/měsíc

Detail

PRONTE DEEP s.r.o.,
Ostrava
od 30 000 do 60 000 Kč/měsíc

Detail

X - servis park s.r.o.- Ostrava
Ostrava
od 45 000 do 45 000 Kč/měsíc

Detail
Ostrava chce podpořit potřebné částkou přesahující 120 milionů korun
Vydáno 28. září 2023 10:16, Ostrava, Libor Běčák
Pro rok 2024 město zamýšlí vyčlenit k podpoře sociální péče, zdravotnictví, osob s handicapem, ale i prevence kriminality, protidrogové prevence, volnočasových aktivit a rodinné politice částku přesahující 123 milionů korun. O dotování zmíněných oblastí rozhodli zastupitelé města na svém zářijovém zasedání.

Zájemci mohou své žádosti zasílat v době od 23. října do 3. listopadu 2023. O adresném poskytnutí dotací rozhodnou zastupitelé nejpozději do konce března příštího roku. Největší částka přesahující 76 milionů korun cílí k sociální péči. Téměř 19 milionů korun je v tuto chvíli určeno k podpoře osob s handicapem. Takřka deset milionů má putovat k programům prevence kriminality, 4,2 miliony korun může být využito v rámci protidrogové prevence. Víc jak 7 milionů může podpořit volnočasové aktivity a 1,7 milionu mohou získat prorodinné aktivity. Programy v rámci zdravotnictví by měly být podpořeny částkou přesahují 5 milionů korun. 

Zbyněk Pražák (KDU-ČSL), náměstek primátora: "Rozhodně bychom nechtěli omezit stávající rozsah a funkčnost poskytovaných sociálních služeb, ale naopak vše přizpůsobovat zvyšujícím se potřebám. Proto i nyní definovaná částka reflektuje vývoj inflace, jejího dopadu a růstu cen energií, služeb, pohonných hmot a souvisejících nákladů. Nicméně v tuto chvíli jde o předpokládané částky, které zohledňují popsanou situaci. Klíčový však bude konečný rozpočet pro příští rok, který zastupitelstvo města projedná v prosinci 2023.“

Detailní podmínky jednotlivých programů naleznou zájemci na webu města. V prostorách magistrátu města jsou připraveny také semináře pro žadatele v termínech 3. října a 5. října 2023 (detailněji opět na webu města). Spektrum podporovaných služeb či projektů je vskutku široké a víc než potřebné. Jen příkladmo lze uvést, že v letošním roce byl v programu sociální péče podpořen Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Ostrava částkou ve výši 1,6 milionu korun. Dotace města 550 tisíc korun v programu zdravotnictví letos pomohla dobrovolnickému hospicovému centru Charity Ostrava, jehož posláním je pomoc umírajícím lidem. Město letos dotovalo částkou 581 tisíc i organizaci pomáhající vytvářet vhodné pracovní a životní podmínky pro osoby s handicapem v rámci projektu zaměstnávání osob s handicapem formou chráněných pracovních míst. 

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu: "Město letos ale rovněž dotovalo zhruba 30 projektů v rámci rodinné politiky a prostřednictvím dotačního titulu volný čas podporuje i víc než stovku spolků a dalších neziskových organizací. Namátkou mohu uvést projekt dobrovolnického centra ADRA Ostrava, v jehož rámci studenti středních škol navštěvují domovy pro seniory a pomáhají zmírňovat pocity osamělosti a sociální izolace. Podpořen byl také spolek Senioři České republiky, městské organizace Ostrava. Díky jeho aktivitám se senioři společně setkávají a absolvují různé aktivity, soutěžemi počínaje, výlety konče."
Zdroj: https://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava/11000039344/ostrava-chce-podporit-potrebne-castkou-presahujici-120-milionu-korun