Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Slezská Ostrava bude letos hospodařit s částkou 380 milionů korun

Slezská Ostrava bude letos hospodařit s částkou 380 milionů korun. Rozpočet schválilo zastupitelstvo a je dokonce vyšší než v loňském roce. Mezi klíčové investice bude patřit dokončení výstavby Domova pro seniory v Antošovicích, první etapa regenerace sídliště Kamenec a především rekonstrukce bytových domů.

Zastupitelé Slezské Ostravy na svém posledním zasedání schválili rozpočet, který je v opravdu velmi dobré kondici. Letos bude obvod hospodařit s částkou 380 milionů korun.

Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy: "Čtvrtinu všech výdajů rozpočtu tvoří takzvané kapitálové výdaje, tedy výdaje na investice. Z těch největších investic budeme pokračovat v rekonstrukci bývalé mateřské školy v Antošovicích, jejíž nástavbou a přístavbou vznikne nový domov pro seniory."

Rovněž budou pokračovat rekonstrukce městských bytových domů.

Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy: "Po ulici Chrustova se tak dostaneme i na ulici Sionkova nebo 8. března, pokračuje také regenerace sídliště Kamenec, jejíž první etapa bude dokončena v první polovině tohoto roku. Pokračovat budeme i v následující etapě a z nových akcí plánujeme zahájit například rekonstrukci kulturního domu v Heřmanicích."

Pandemie koronaviru zkomplikovala příjmy ze sdílených daní, o které jsou obce částečně kráceny. Slezská Ostrava z této krize vyšla paradoxně mnohem lépe než některé jiné obce.

Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy: "Rozpočet bude dokonce vyšší než v loňském roce, a to jednak z důvodů, že obvod dobře hospodařil, a tak mohl zapojit nevyčerpané prostředky a zároveň z toho důvodu, že město Ostrava poskytlo obvodům finanční polštář."

Přesto si vzal obvod pro jistotu úvěr ve výši 200 milionů korun, kterým chce zajistit dokončení řady důležitých investičních akcí.

Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy: "Jedná se zejména o financování rekonstrukcí bytových domů, kde následně provedené zhodnocení těchto domů bude promítnuto do nájmů, často půjde i obsazení velkého množství neobsazených bytů, které jsou dnes ve špatném technickém stavu."

Další peníze by se mělo obvodu podařit během roku získat také z evropských dotací.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy