Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Stavební práce na zvýšení protipovodňové ochrany Českého Těšína jsou dokončeny

Zvýšení protipovodňové ochrany Českého Těšína byl důvod stavebních prací na řece Olši, Ropičance, Rakovci a Sadovém potoce. Stavební práce začaly v roce 2021 opravou spádového stupně na řece Olši a pokračovaly výstavbou protipovodňového opatření části Českého Těšína. Práce probíhaly ve spolupráci s městem Český Těšín, kdy město v rámci svých investic odstranilo dvě odtokové závady. Díky změně záplavového území, které se přehodnocuje, bude umožněn další rozvoj území.

Vodohospodáři z Povodí Odry započali v podzimních měsících roku 2021 opravu spádového stupně na řece Olši v Českém Těšíně v říčním kilometru 38,850. Řeka Olše je v tomto úseku hraničním tokem a objekt samotný je majetkem našeho státu. Spádový stupeň již vykazoval poškození vyžadující údržbu. Účelem akce byla oprava kamenných dlažeb na obou březích, sanace dnového výmolu a oprava vyústění vodního toku (VT) Sadový. Oprava za zhruba 2,44 mil. Kč, hrazená z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry byla dokončena v červenci 2022.

„Na tuto opravu navázala rozsáhlá stavební akce za účelem zvýšení protipovodňové ochrany proti stoletým vodám části zástavby města Český Těšín, která přiléhá k levému břehu řeky Olše a je vymezena Ropičankou s Rakovcem, Sadovým potokem a ulicí Nová Tovární za více než 27 mil. Kč,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč a doplnil: „Na přípravě této stavební akce jsme úzce spolupracovali s městem Český Těšín, což považujeme za zásadní při přípravě takových projektů.“

Protipovodňová opatření na řece Ropičance, Sadovém potoku a Rakovci zvýší ochranu proti povodním z dvacetileté na stoletou vodu. Silniční most přes Ropičanku nebyl dostatečně kapacitní z hlediska odtokových poměrů, nevyhovoval ani na dvacetiletou povodeň, při které docházelo k ohrožení majetku podél řeky, kdy pokaždé byla městská část zaplavena (rok 2010, 1997 a starší). Neexistovalo jiné technické řešení, než most odstranit a nahradit jej lávkou, což se díky městu Český Těšín podařilo. Současně město provedlo rekonstrukci propustku na toku Rakovec na ulici Třinecké.

„Stavební práce spočívaly ve výstavbě hrází, opěrných zdí, úpravy toků a odvodnění na všech třech přítocích do řeky Olše a to jsou Ropičanka, Sadový potok a Rakovec,“ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Projekt protipovodňových opatření byl hrazen z dotace ministerstva zemědělství a z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry.
Bartoň a Partner s.r.o., Ostrava (Poděbradova)
Ostrava
od 14 175 Kč/měsíc

Detail

ČOS - Speciální servis s.r.o., Ostrava - Heřmanice
Ostrava
od 18 900 do 22 000 Kč/měsíc

Detail

ČP Guarding, s.r.o., Ostrava (Wattova)
Ostrava
od 22 000 do 28 000 Kč/měsíc

Detail