Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Třídění odpadu bude zásadně ovlivňovat výši poplatku

  • Bruntál,

Českou republiku čeká zásadní změna v odpadovém hospodářství. Připravuje se totiž novela Zákona o odpadovém hospodářství, která by mohla vstoupit v platnost počátkem příštího roku. Město Bruntál se na tuto změnu začíná připravovat už teď.

Novela zákona předpokládá úplné ukončení skládkování komunálního odpadu a to zřejmě někdy do roku 2030.

„Skládkovat komunální odpad nebude možné. Stát zároveň tlačí na to, podle předpisu evropské směrnice, aby se co nejvíce třídilo. K tomu zavádí v tomto zákoně tak zvané třídící slevy a zároveň zvyšuje poplatky“ vysvětluje ředitel TS Bruntál Václav Frgal.

Poplatky za ukládání komunálního odpadu se budou zvyšovat velmi výrazně. Oproti současnému stavu by se postupně měly zvýšit téměř čtyřnásobně.

„Předpokládejme, že pokud by se schválil současný návrh, tak to bude 500, což je dneska. V dalším roce na 700, v dalším roce na 900, v dalším roce na 11 set, 13 set, 15 set až 1850 korun do roku 2027,“ upřesňuje Václav Frgal.

V Bruntále lidé třídí základní složky odpadu – papír, plast a sklo. Zaveden je zde také svoz bioodpadu. Požadovaný podíl tříděného odpadu na jeho celkovém množství zatím město splňuje.

„Město dneska třídí zhruba na 43 procent, což znamená, že pro první rok je tak na hranici, aby splnilo to, že nedojde ke zvýšení poplatku pro první rok platnosti zákona o odpadech. V dalším roce už je to ale 55 procent. Bude na každém občanu, aby se do systému zapojil a začal lépe třídit všechny komodity odpadu, které jsou k dispozici,“ uzavírá ředitel TS Bruntál.

Vysoký podíl na celkových nákladech odpadového hospodářství tvoří doprava. Tyto náklady se dají poměrně jednoduchým způsobem snížit.

„Proto bych chtěl apelovat na občany města Bruntálu, aby nepodceňovali třídění odpadů, aby pokud možno plastové odpady, papírové odpady sešlapávali, dávali je do co nejmenších objemů, protože jinak naprosto zbytečně na skládky vozíme jenom vzduch.“ dodává starosta Bruntálu Petr Rys (STAN).

Kontejner pojme asi tisíc nezmačkaných PET lahví. Po sešlápnutí se jich do něj vejde tisíc pět set až tisíc osm set. Rozdíl je tedy výrazný.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy