Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Kulatý stůl krajských nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Bruntále

  • Bruntál,

Bruntálský nízkoprahový klub Open House uspořádal v rámci Týdne nízkoprahů setkání vedoucích a metodiků podobných zařízení z celého MS kraje. Cílem Kulatého stolu byla nejen vzájemná výměna zkušeností, ale také nové metody v přípravě preventivních programů těchto zařízení.

V Bruntále pořádající Open House účastníkům představil svůj klub a novou metodu práce v sociálních službách. Ta se nazývá Výchova ke ctnostem.

Kamil Gavenda, organizátor, vedoucí sociálních služeb Open House: „Nadále jsme také zapracovali tu techniku do preventivních programů, které děláme nejen tady na Bruntálsku, ale také v širokém okolí, je to Vrbensko, Rýmařovsko, dokonce Opavsko.“

Veronika Žáková, ředitelka Open House Bruntál: „Do našeho NZDM (nízkoprahového zařízení pro děti a mládež) chodí děti z Bruntálu i širokého okolí, ale převážně z Bruntálu. Pozvány byly NZDM z celého kraje, prezenčně přijelo 5 nízkoprahů, dalších 5 máme on line a přijely sem nízkoprahy z Bunkru. Takže to byl Třinec, Ostrava, Český Těšín, co si pamatuji, a Břidličná určitě.“

Ke kulatému stolu byli pozváni také zástupci základních škol, aby zhodnotili přínos spolupráce s nízkoprahovým zařízením.

Renáta Turoňová, regionální koordinátorka pro MS kraj: „Dnešní kulatý stůl se zabývá spoluprácí NZDM se školami, jak už základními, tak středními a myslíme si, že když máme v obou těch oborech zájem o děti a mladé lidi, tak bychom měli umět i partnersky lépe spolupracovat.“

Kamil Gavenda, organizátor, vedoucí sociálních služeb Open House: „Nejenom tak, jak ho vnímávaly, ale že ho můžou vnímat jako partnera a že můžou vnímat ten nízkopráh jako partnera.“

Veronika Žáková, ředitelka Open House Bruntál: „Bavíme se tady o tom, jak nízkoprahy mohou organizovat preventivní programy a co jim to může přinést ve spolupráci se školami pro jejich jméno, renomé a profesní rozvoj.“

Zlepšení sociálních služeb přinese také nový způsob vzdělávání lektorů, kteří pomáhají školám s výchovnými problémy.

Karin Skuplíková, vzdělávání pro dospělé, Olomouc: „Vlastně vymysleli jsme kurzy pro lektory preventivních programů. A vlastně učíme je, jak spolupracovat, jakým způsobem si poradit třeba s obtížnou situací, takže taková podpora pro to, aby mohli dělat svoji práci.“

Bruntálský Open House nepůsobí jen ve svém sídle ale soustředí se také na dětské domovy nebo speciální školy v regionu.

Nahlásit chybu


K tématu