Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Útlum dolů Darkov a ČSA na Karvinsku zajišťuje už rok státní podnik DIAMO

Nový odštěpný závod DARKOV státního podniku DIAMO převzal od společnosti OKD nejprve dříve utlumené doly a 1. března 2021 po ukončení těžby také doly ČSA a Darkov. Převzetí majetku, služeb, lidí a činností proběhlo bez větších problémů. Likvidační práce pokračují v podzemí i na povrchu podle vládou schváleného plánu a už vznikají vize budoucího využití areálů dolů.

Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO: "Převod dolů proběhl plynule, bez komplikací a také bez sociálního otřesu díky nastavenému sociálnímu programu. Naším úkolem bylo a je zajistit bezpečný útlum, legislativní i technické podmínky a celkově efektivní likvidaci dolů, kterou se snažíme provádět s ohledem nejen na napjatý státní rozpočet, ale také s ohledem na budoucí rozvoj Karvinska."

Vznik nového závodu

Na počátku bylo rozhodnutí vlády, že útlum dolů na Karvinsku převezme státní podnik DIAMO. Hlavním úkolem bylo a je bezproblémové a bezpečné zajištění a likvidace utlumovaných dolů včetně řešení citlivých personálních a sociálních aspektů. Prakticky za tři měsíce od rozhodnutí vlády vznikl nový závod, který měl nejprve jen 7 zaměstnanců. Následovalo převzetí už utlumených dolů Lazy, Staříč a Frenštát k 1. lednu 2021 a následně k 1. březnu 2021 dvou dalších, kde právě skončila těžba.

Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu DARKOV: "Začátky nového závodu byly velmi náročné, museli jsme zkoordinovat mnoho různých procesů, hlavně těch personálních a technických. Začínali jsme od nuly, tvořili jsme nový závod a jeho celou strukturu, bylo potřeba implementovat všechny personální procesy, nastavit IT systém atd. Překlápělo se obrovské množství smluv. Naším cílem bylo připravit vše tak, aby hned v lednu při převodu první části OKD a následně v březnu při převodu dolů ČSA a Darkov nenastal žádný technický ani bezpečnostní nebo personální problém a mohli jsme pokračovat v dalších krocích."

Převody dolů

Převod dolů ČSA a Darkov na DIAMO k 1. 3. 2021 byl složitější než první etapa, protože oba doly před převzetím ještě těžily a Důl Darkov byl (a je nadále) úzce propojen s dolem ČSM.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku DIAMO: "Řada služeb se řešila společně s OKD a bylo potřeba je dobře nastavit. S doly přešlo pod závod DARKOV dalších zhruba 500 zaměstnanců (v 1. etapě to bylo 200) potřebných pro útlum a rozběhla se druhá vlna propouštěcích pohovorů. Odcházelo 1250 pracovníků, pracovní poměr ukončili většinou dohodou. Díky sociálnímu programu, státnímu příspěvku a dobré informovanosti odcházejících pracovníků propouštěcí proces nevyvolal žádný sociální otřes a neprojevil se ani ve zvýšení nezaměstnanosti."

Po druhé vlně převodů má závod DARKOV 700 zaměstnanců. Museli se naučit pracovat s novými pravidly a postupy ve státním podniku a zároveň pokračovat ve všech krocích souvisejících s přípravou šachet na likvidační proces.

Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu DARKOV: "Plynule jsme pokračovali v sanačních a likvidačních pracích, v budování izolačních, uzavíracích a opěrných hrází a snižování energetické náročnosti. Pracuje se v podzemí i na povrchu bez přerušení. Vytvořili jsme nový roční projekt a také pětiletý technický a sociální plán likvidace."

Postup prací na dolech ČSA a Darkov

Po ukončení těžby přešly utlumované doly ČSA a Darkov do režimu zajištění. Závod DARKOV provedl ekologické vyklizení technických zařízení a uzavírání nepotřebných větrních okruhů pro zeštíhlení větrní sítě a údržby obslužných provozů. Na obou dolech byly nejprve uzavřeny výbuchuvzdorně všechny ukončené poruby a vyklizeny všechny upotřebitelné dobývací technologie.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku DIAMO: "Důlní pole se postupně uzavírá hrázemi a v současné době se provozuje z původních zhruba 100 km chodeb na každém dole asi 60 km, tedy 40% je uzavřených. Na Dole ČSA se má stavět celkem 69 uzavíracích nebo opěrných hrází, z toho 16 už je postavených. Na Dole Darkov se má vybudovat celkem 74 hrází, z toho 23 už je hotových. Celkový počet hrází ale nemusí být konečný. Změnám v proudění větrů v podzemí se zároveň musí postupně přizpůsobovat i provoz hlavních ventilátorů na povrchu dolů."

Pracovníci závodu DARKOV (dříve zaměstnanci OKD) kromě stavění hrází zajišťují větrání dolů, čerpání důlních vod, prohlídky a údržby jam a těžních zařízení a také degazaci. Na Dole ČSA se odsává cca 24 000 m 3 100% metanu za 24 hodin, na Dole Darkov cca 12 000 m 3 100% metanu za 24 hodin (po přepočtení). Jak práce postupují, je potřeba rovněž průběžně připravovat příslušnou dokumentaci a vyřizovat legislativní náležitosti.

Doly Lazy, Staříč, Frenštát

Také na dalších převzatých dolech (Lazy, Staříč, Frenštát) pokračovaly během prvního roku pod státním podnikem DIAMO přípravy likvidace a v souladu se schválenými plány zajištění dolů se plnily povinnosti související s provozem a bezpečností dolu.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku DIAMO: "Prováděla se údržba movitého a nemovitého majetku, třídění a šrotování nepotřebného materiálu a rozběhly se také demolice nepotřebných a zchátralých objektů. Nepřetržitě probíhá intenzivní degazace celého důlního pole s průměrným denním objemem degazovaného plynu 30 000 m 3 100% metanu (po přepočtení). Postupuje se také v legislativní přípravě, v některých lokalitách je vyřízený odpis zásob, zpracován technický projekt likvidace dolu a podána žádost na schválení na OBÚ."

Náklady

Náklady na útlum byly stanoveny v doprovodném dokumentu k usnesení vlády ze září 2020, kdy vláda rozhodla o útlumu černouhelných dolů a převodu části OKD na státní podnik DIAMO.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku DIAMO: "Skutečnost za rok 2021 je v souladu s touto kalkulací, respektive o něco níže. Celkové náklady na útlum převzatých dolů (vč. těch dříve utlumených – Lazy, Frenštát, Staříč) za rok 2021 činí 2,2 miliardy korun, sociální program z toho tvoří zhruba 750 mil. Kč (odstupné pro propuštěné dle zákoníku práce a kolektivní smlouvy OKD), ostatní jsou náklady na technickou likvidaci dolů a areálů, konzervační režim, sanace a rekultivace, čerpání a degazaci."

Budoucí využití

Závod DARKOV během prvního roku svého fungování mimo jiné začal spolupracovat s MS krajem a jeho společností Moravskoslezské investice a development (MSID) na budoucím využití areálů dolů. DIAMO ve spolupráci s MSID už zpracovalo plány s určením možností využití areálů dolů.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku DIAMO: "Cílem je k transformaci území přistoupit komplexně, koordinovaně a v souladu s memorandem, podepsaným v dubnu 2021 na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Zpracované master plány se stanou základem pro přípravu projektů, které území oživí í a dají mu novou energii i smysl a pomohou tak transformaci regionu."

Proměna areálů dolů Lazy, ČSA a Darkov předpokládá zaměření na lehký průmysl orientovaný na malé a střední firmy, cirkulární ekonomiku, ale i vývojová a inovativní centra nebo multifunkční areály.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku DIAMO: "Návrhy počítají také např. s turistickým, kulturním a společenským využitím nebo bydlením. Záměry doplňuje nová koncepce řešení energetických zdrojů těchto areálů, jde zejména o využití obnovitelných zdrojů energie s bateriovým úložištěm a důlního metanu, do budoucna připadá v úvahu i bezemisní výroba vodíku. Také pro Důl Frenštát vzniká na základě iniciativy obce Trojanovice zajímavý projekt CÉRKA."

Otázkou ale je, jak se bude dál vyvíjet válka na Ukrajině a zda situace neskončí úplným odstřižením dodávek surovin z Ruska a Ukrajiny. Znamenalo by to úplný převrat v situaci a zřejmě by se muselo opět začít uvažovat například o obnovení těžby.

Nahlásit chybu


K tématu
ČP Guarding, s.r.o., Ostrava (Wattova)
Ostrava
od 22 000 do 28 000 Kč/měsíc

Detail

X - servis park s.r.o.- Ostrava
Ostrava
od 42 000 do 42 000 Kč/měsíc

Detail

DENTATOR CZ s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 40 000 Kč/měsíc

Detail
Útlum dolů Darkov a ČSA na Karvinsku zajišťuje už rok státní podnik DIAMO
Vydáno 1. března 2022 16:50, Celý MS kraj, Jiří Cileček
Nový odštěpný závod DARKOV státního podniku DIAMO převzal od společnosti OKD nejprve dříve utlumené doly a 1. března 2021 po ukončení těžby také doly ČSA a Darkov. Převzetí majetku, služeb, lidí a činností proběhlo bez větších problémů. Likvidační práce pokračují v podzemí i na povrchu podle vládou schváleného plánu a už vznikají vize budoucího využití areálů dolů.

důl Darkov; zdroj foto: DIAMO

Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO: "Převod dolů proběhl plynule, bez komplikací a také bez sociálního otřesu díky nastavenému sociálnímu programu. Naším úkolem bylo a je zajistit bezpečný útlum, legislativní i technické podmínky a celkově efektivní likvidaci dolů, kterou se snažíme provádět s ohledem nejen na napjatý státní rozpočet, ale také s ohledem na budoucí rozvoj Karvinska."

Vznik nového závodu

Na počátku bylo rozhodnutí vlády, že útlum dolů na Karvinsku převezme státní podnik DIAMO. Hlavním úkolem bylo a je bezproblémové a bezpečné zajištění a likvidace utlumovaných dolů včetně řešení citlivých personálních a sociálních aspektů. Prakticky za tři měsíce od rozhodnutí vlády vznikl nový závod, který měl nejprve jen 7 zaměstnanců. Následovalo převzetí už utlumených dolů Lazy, Staříč a Frenštát k 1. lednu 2021 a následně k 1. březnu 2021 dvou dalších, kde právě skončila těžba.

Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu DARKOV: "Začátky nového závodu byly velmi náročné, museli jsme zkoordinovat mnoho různých procesů, hlavně těch personálních a technických. Začínali jsme od nuly, tvořili jsme nový závod a jeho celou strukturu, bylo potřeba implementovat všechny personální procesy, nastavit IT systém atd. Překlápělo se obrovské množství smluv. Naším cílem bylo připravit vše tak, aby hned v lednu při převodu první části OKD a následně v březnu při převodu dolů ČSA a Darkov nenastal žádný technický ani bezpečnostní nebo personální problém a mohli jsme pokračovat v dalších krocích."

Převody dolů

Převod dolů ČSA a Darkov na DIAMO k 1. 3. 2021 byl složitější než první etapa, protože oba doly před převzetím ještě těžily a Důl Darkov byl (a je nadále) úzce propojen s dolem ČSM.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku DIAMO: "Řada služeb se řešila společně s OKD a bylo potřeba je dobře nastavit. S doly přešlo pod závod DARKOV dalších zhruba 500 zaměstnanců (v 1. etapě to bylo 200) potřebných pro útlum a rozběhla se druhá vlna propouštěcích pohovorů. Odcházelo 1250 pracovníků, pracovní poměr ukončili většinou dohodou. Díky sociálnímu programu, státnímu příspěvku a dobré informovanosti odcházejících pracovníků propouštěcí proces nevyvolal žádný sociální otřes a neprojevil se ani ve zvýšení nezaměstnanosti."

Po druhé vlně převodů má závod DARKOV 700 zaměstnanců. Museli se naučit pracovat s novými pravidly a postupy ve státním podniku a zároveň pokračovat ve všech krocích souvisejících s přípravou šachet na likvidační proces.

Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu DARKOV: "Plynule jsme pokračovali v sanačních a likvidačních pracích, v budování izolačních, uzavíracích a opěrných hrází a snižování energetické náročnosti. Pracuje se v podzemí i na povrchu bez přerušení. Vytvořili jsme nový roční projekt a také pětiletý technický a sociální plán likvidace."

Postup prací na dolech ČSA a Darkov

Po ukončení těžby přešly utlumované doly ČSA a Darkov do režimu zajištění. Závod DARKOV provedl ekologické vyklizení technických zařízení a uzavírání nepotřebných větrních okruhů pro zeštíhlení větrní sítě a údržby obslužných provozů. Na obou dolech byly nejprve uzavřeny výbuchuvzdorně všechny ukončené poruby a vyklizeny všechny upotřebitelné dobývací technologie.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku DIAMO: "Důlní pole se postupně uzavírá hrázemi a v současné době se provozuje z původních zhruba 100 km chodeb na každém dole asi 60 km, tedy 40% je uzavřených. Na Dole ČSA se má stavět celkem 69 uzavíracích nebo opěrných hrází, z toho 16 už je postavených. Na Dole Darkov se má vybudovat celkem 74 hrází, z toho 23 už je hotových. Celkový počet hrází ale nemusí být konečný. Změnám v proudění větrů v podzemí se zároveň musí postupně přizpůsobovat i provoz hlavních ventilátorů na povrchu dolů."

Pracovníci závodu DARKOV (dříve zaměstnanci OKD) kromě stavění hrází zajišťují větrání dolů, čerpání důlních vod, prohlídky a údržby jam a těžních zařízení a také degazaci. Na Dole ČSA se odsává cca 24 000 m 3 100% metanu za 24 hodin, na Dole Darkov cca 12 000 m 3 100% metanu za 24 hodin (po přepočtení). Jak práce postupují, je potřeba rovněž průběžně připravovat příslušnou dokumentaci a vyřizovat legislativní náležitosti.

Doly Lazy, Staříč, Frenštát

Také na dalších převzatých dolech (Lazy, Staříč, Frenštát) pokračovaly během prvního roku pod státním podnikem DIAMO přípravy likvidace a v souladu se schválenými plány zajištění dolů se plnily povinnosti související s provozem a bezpečností dolu.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku DIAMO: "Prováděla se údržba movitého a nemovitého majetku, třídění a šrotování nepotřebného materiálu a rozběhly se také demolice nepotřebných a zchátralých objektů. Nepřetržitě probíhá intenzivní degazace celého důlního pole s průměrným denním objemem degazovaného plynu 30 000 m 3 100% metanu (po přepočtení). Postupuje se také v legislativní přípravě, v některých lokalitách je vyřízený odpis zásob, zpracován technický projekt likvidace dolu a podána žádost na schválení na OBÚ."

Náklady

Náklady na útlum byly stanoveny v doprovodném dokumentu k usnesení vlády ze září 2020, kdy vláda rozhodla o útlumu černouhelných dolů a převodu části OKD na státní podnik DIAMO.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku DIAMO: "Skutečnost za rok 2021 je v souladu s touto kalkulací, respektive o něco níže. Celkové náklady na útlum převzatých dolů (vč. těch dříve utlumených – Lazy, Frenštát, Staříč) za rok 2021 činí 2,2 miliardy korun, sociální program z toho tvoří zhruba 750 mil. Kč (odstupné pro propuštěné dle zákoníku práce a kolektivní smlouvy OKD), ostatní jsou náklady na technickou likvidaci dolů a areálů, konzervační režim, sanace a rekultivace, čerpání a degazaci."

Budoucí využití

Závod DARKOV během prvního roku svého fungování mimo jiné začal spolupracovat s MS krajem a jeho společností Moravskoslezské investice a development (MSID) na budoucím využití areálů dolů. DIAMO ve spolupráci s MSID už zpracovalo plány s určením možností využití areálů dolů.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku DIAMO: "Cílem je k transformaci území přistoupit komplexně, koordinovaně a v souladu s memorandem, podepsaným v dubnu 2021 na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Zpracované master plány se stanou základem pro přípravu projektů, které území oživí í a dají mu novou energii i smysl a pomohou tak transformaci regionu."

Proměna areálů dolů Lazy, ČSA a Darkov předpokládá zaměření na lehký průmysl orientovaný na malé a střední firmy, cirkulární ekonomiku, ale i vývojová a inovativní centra nebo multifunkční areály.

Jana Dronská, mluvčí státního podniku DIAMO: "Návrhy počítají také např. s turistickým, kulturním a společenským využitím nebo bydlením. Záměry doplňuje nová koncepce řešení energetických zdrojů těchto areálů, jde zejména o využití obnovitelných zdrojů energie s bateriovým úložištěm a důlního metanu, do budoucna připadá v úvahu i bezemisní výroba vodíku. Také pro Důl Frenštát vzniká na základě iniciativy obce Trojanovice zajímavý projekt CÉRKA."

Otázkou ale je, jak se bude dál vyvíjet válka na Ukrajině a zda situace neskončí úplným odstřižením dodávek surovin z Ruska a Ukrajiny. Znamenalo by to úplný převrat v situaci a zřejmě by se muselo opět začít uvažovat například o obnovení těžby.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000030121/utlum-dolu-darkov-a-csa-na-karvinsku-zajistuje-uz-rok-statni-podnik-diamo