Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nejnižší nezaměstnanost v kraji byla vloni na Opavsku

  • Opava,

Opavsko si po celý minulý rok drželo nejnižší nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji. A to přesto, že na mnohá odvětví, jako třeba pohostinství, gastronomie či služby, tvrdě dopadala protikoronavirová opatření a omezovala jejich činnost. Podíl nezaměstnaných tady během roku 2021 kolísal kolem 3%.

Další, koronavirem zkoušený rok 2021, nad očekávání nepřinesl žádnou zásadní změnu v počtu lidí, kteří hledají práci. A to přesto, že jarní lockdown a přibývající protiepidemická opatření komplikovala život firmám i živnostníkům. Restaurace, hotely, kosmetické či kadeřnické salony musely zásadně omezit svůj provoz. Přesto ale do evidence Úřadu práce lidé těchto profesí nepřicházeli. V zaměstnání je udržel vládní program Antivirus. Opavský úřad práce vyřizoval na tisíc žádostí.

Petra Ballová, ředitelka Úřadu práce v Opavě: „Já věřím tomu, že tyto podpůrné programy státu, a konkrétně program na částečnou úhradu mezd pro zaměstnance zaměstnavatelů, kteří jsou na překážkách, je pomohl udržet v pracovních poměrech.“

Počet lidí bez práce dosáhl vloni v Moravskoslezském kraji až 5,9%. A byl to nejhorší výsledek v republice. Ovšem na Opavsku nezaměstnanost oscilovala okolo 3%, což představuje zhruba tři tisíce uchazečů o práci. Nízká nezaměstnanost naopak způsobila nedostatek lidí v pracovním procesu.

Lukáš Pavelek, předseda představenstva OHK Opava: „Takže firmy musely odmítat zakázky. Musely celý ten výrobní program uzpůsobovat tomu, co jsou schopny dodat. A do toho vstoupil druhý extrémní problém, navýšení ceny materiálu a totální nedostatek veškerého materiálu.“

Na trhu práce chyběly kvůli koronavirové krizi snad všechny materiály: od papíru, přes chemikálie a železo až k elektronickým součástkám. Přesto firmy dokázaly udržet výrobu i zaměstnance a během této nelehké doby registroval opavský Úřad práce ČR od letních měsíců do podzimu nejnižší nezaměstnanost v historii své existence, která klesla až na 2,7%.

Lucie Krpcová, ved. odd. zprostředkování práce, Úřad práce v Opavě: „V současné době /tak jako každoročně/ se vlivem utlumení sezónních prací hlásí do evidence především živnostníci z oborů stavebnictví, zednictví, lesnictví a příbuzných oblastí. Ze strany zaměstnanců jsou především řidiči, pracovníci kamenolomu. Tradiční odliv těchto uchazečů z evidence ÚP můžeme očekávat na počátku března, kdy jsou pracovní a přírodní podmínky pro vykonávání těchto činností příznivější.“

Trend nízké nezaměstnanosti bude v tomto roce zřejmě pokračovat. Otázkou ovšem zůstává, jak firmy a živnostníci zareagují na extrémní navýšení cen za energie. Další finanční nároky na provoz by totiž mohly být pro některé firmy likvidační.
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy