Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Školy očekávají vyšší počet odkladů, chystají proto nové přípravné třídy

  • Bruntál,

Od 6. dubna budou ve všech základních školách probíhat zápisy nových prvňáčků. Dosud však není jisté, jak bude školní výuka probíhat a vše je závislé také na vývoji pandemické situace. To vše se může projevit v rostoucím počtu odkladů nástupu do škol. Ty reagují už nyní a chystají nové přípravné třídy.

V Bruntále již několik let funguje přípravná třída na Petrinu. Teď k ní přibudou další dvě – na základní škole Cihelní a Jesenická.

Hana Šutovská (nez.), místostarostka Bruntálu: „Důvodem je zvýšený zájem rodičů a avízovaný zvýšený počet odkladů dětí do prvních tříd."

Vyšší počet odkladů školní docházky souvisí se snahou rodičů o co nejlepší adaptaci dětí na školu i s nejistotou, jak bude školní docházka organizovaná v době pandemie.

Jiří Pozdíšek, ředitel školy: „Přípravnou třídu otevíráme od 1. září 2021 a měla by fungovat v kapacitě 10, 12, 13 dětí. My vlastně tu přípravnou třídu chceme přichystat pro děti, které přecházejí ze školky do školy, je to vždycky na doporučení poradny a mělo by to být takové adaptační období pro děti s různými problémy nebo případně jako potřeba adaptace na nové prostředí a mělo by to potom těm dětem umožnit zlepšit potom přechod z mateřské školy do základní školy.“

Renata Krečmerová, učitelka pro přípravnou třídu: „Děti budou moct navštěvovat od rána školní družinu, poté se přesunou do přípravné třídy, kde vlastně zahájí v 8 hodin výuku. Výuka bude podle rámcově vzdělávacího programu koncipovaná zhruba tak jako v první třídě, dotovaná 20 hodinami týdně.“

Přípravná třída bude tedy něco jako „škola na zkoušku“. Doporučení pro ni však vždy musí vydat poradenské pracoviště.

Renata Krečmerová, učitelka pro přípravnou třídu: „Bude to vlastně zaměřeno na zrakové vnímání, sluchové vnímání, matematické představy a bude to podpora těch funkcí, aby se jim dobře přestupovalo do té první třídy. Děti mají možnost v té přípravné třídě využívat různé kroužky, různé kluby, které tady budou, můžou chodit na obědy, můžou odpoledne navštěvovat školní družinu.“

Po skončení školního roku půjdou děti z přípravné třídy opět k zápisu a budou si moci k nástupu vybrat libovolnou základní školu ve městě či okolí.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy