Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Ostravské kaly zlikviduje Sokolovská uhelná

  • Celý MS kraj,

Ostravané se mohou radovat. Konečně se totiž zbaví jedné z největších ekologických zátěží v zemi. Tak zvaných nadlimitních kalů nashromážděných v prostoru bývalé chemičky Ostramo po desítky let. Vytěžené surové kaly prošly neutralizační úpravou a v posledním dubnovém týdnu se začaly odvážet do Čech ke konečné ekologické likvidaci.

Odstraňování kalů z ostravských ropných lagun začalo po vyřízení všech potřebných povolení už loni v listopadu. K likvidaci kalů byla vybrána tlaková plynárna ve Vřesové společnosti Sokolovská uhelná.

“Jedná se o kaly, kterých je tu nezavápněných 72 tisíc tun, zavápněných dalších 20 tisíc tun, zhruba se jedná o odvoz asi 92 tisíc tun kalů,” říká Josef Jašek, vedoucí střediska povrch, Diamo s. p., odštěpný závod Odra. “Jsou to nebezpečné odpady, jedná se o kyselé dehty, to znamená, že mají nízké ph, jsou to odpady organického původu z bývalé rafinérie z procesu čištění. Odpady se ukládaly do laguny a jde o starou ekologickou zátěž a tu je třeba nyní odstranit,” vysvětluje původ odpadů Roman Jerie, AVE CZ odpadové hospodářství.

K tomu, aby společnost AVE CZ mohla začít bezpečně odvážet odtěžené surové kaly, musely projít úpravou vápnem a procesem zrání. V době zavápňování Ostravané častokrát cítí nepříjemný zápach, za něj může oxid siřičitý, který se tímto procesem uvolňuje. Výši koncentrace SO2 monitoruje v areálu bývalé chemičky sedm čidel. Třikrát za den se také měří koncentrace sirovodíku. Pokud při sanaci dojde k překročení povolených limitů, práce se ihned přeruší.

Připravené zavápněné kaly nakládají obří bagry do speciálních kontejnerů. Zaměstnanci je před naložením na auta zváží a následně bezpečně uzavřou. Na železniční vlečce se pak kontejnery překládají na vagóny. Do cílové stanice ve Vřesové jich najednou vlakem odjede 16 o celkové hmotnosti dvou set tun. “Kaly budou uzavřeny v kontejneru a za vysokého tlaku a zvýšené teploty, bude odváděn plyn, který bude nadále čištěn a využíván na plynové elektrárně,” vysvětluje ve zkratce proces likvidace J. Jašek z Diama.

Plynárna Vřesová využívá moderní technologii bezvýduchových generátorů. Díky ní se do ovzduší nedostávají žádné plyny. Při likvidaci vznikne elektrická energie, některé chemikálie nebo škvára. Ta bude určena pro prodej do stavebnictví. 

“Firma AVE CZ má s Diamem uzavřenou smlouvu na vymístění kalů do konce roku, respektive do 22. prosince. To znamená, že do 22. 12. budou všechny kaly z areálu vymístěny. A to, co nestihnout hned spálit, bude odvezeno na meziskládku, kde budou postupně odváženy na koncovku,” dodává Jašek.

Po odtěžení kalů bude následovat sanace zhruba půl milionu tun kontaminovaných zemin, kterou připravuje DIAMO ve spolupráci s příslušnými ministerstvy, Ostravou a státními orgány. 

Nahlásit chybu


K tématu
DELTA facility, s.r.o. - pracoviště
Frýdlant nad Ostravicí
od 8 650 Kč/měsíc

Detail

René Exner - Opava
Opava
od 35 000 Kč/měsíc

Detail

ARMEX FRÝDEK-MÍSTEK s.r.o. - pracoviště
Frýdek-Místek
od 19 700 Kč/měsíc

Detail