Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Lidé více třídí, komunálního odpadu je méně

Víc jak 800 tun směsného komunálního odpadu vyprodukovalo necelých 5 tisíc občanů Ludgeřovic během loňského roku. To je o 200 tun méně, než v roce předešlém. Přispěl k tomu nový systém třídění: každý dům v obci má své vlastní nádoby na směsný odpad, plasty a papír.

Od května loňského roku mohou lidé třídit plasty a papír přímo u svých domů.Do přidělené popelnice odkládají také směsný odpad.Další komodity jako sklo, elektroodpad nebo šatstvo  pak mohou odnést do společných kontejnerů na několik míst v obci. „Ti, kteří rádi třídí, mají možnost třídění dělat řádně. Ti, kteří nechtěli třídit, teď jim nich jiného nezbývá. Nádoby na komunální odpad se vyvážejí jednou za 14 dnů. Tím pádem ta produkce musí být menší,“ říká Jiří Olšák, odb. výstavby, životního prostředí a údržby obce, OÚ Ludgeřovice.
Tímto krokem chce obec začít postupně naplňovat nový zákon o odpadech, který začne platit za 5 let. Podle něj se bude postupně omezovat množství, které budou moci obce uložit na skládku. Respektive, obce k tomu donutí zvýšení ceny za skládkovné.

Po roce 2035 budeme moci skládkovat jen 10% komunálního odpadu, tedy odpad, který není využitelný. Takže končí doba skládkování v ČR i v celé Evropě,“ připomíná Ondřej Charvát, tiskového  oddělení Ministerstva životního prostředí ČR.

Z nynějších 500 korun za tunu uloženého odpadu se postupně částka zvedne na necelé dva tisíce. To se, samozřejmě, odrazí i na výši poplatku za svoz odpadu. Obce, které se na změnu nepřipraví, budou muset zdražovat. Občané Ludgeřovic, kteří třídí odpad jednotlivě u svých domů,  se ale navýšení ceny obávat nemusí.

 „Zatím neplánujeme. Uvidíme, jak bude růst skládkovné. Nám se zatím díky těmto krokům daří držet poplatek na 500 kč na občana,“ říká starosta obce Daniel Havlík (ČSSD).

V letošním chystá obec ještě další zdokonalení systému třídění:  u domů přibudou ještě popelnice na bioodpad.

Nahlásit chybu


K tématu