Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Imise z koksovny změří nová stanice. Ostrava chce zpřesnit informace pro občany

  • Ostrava,

V Ostravě vznikne v centru města nová měřící stanice kvality ovzduší. Bude vybudována poblíž areálu společnosti OKK Koksovny, aby zajistila větší informovanosti občanů o kvalitě vzduchu, který dýchají. Provozovat ji bude zdravotní ústav.

Ostrava rozšíří síť monitorovacích stanic stavu ovzduší ve městě. V Současné době dotuje provoz 4 stanic, ke kterým v lednu přibude pátá. Bude umístěna v Hrušově na ulici Stará cesta na návětrné straně společnosti OKK Koksovny. "My chceme měřit údaje o znečištění jak na vstupu ke koksovnám, tak na výstupu od koksoven, abychom mohli změřit přínos toho průmyslového znečišťovatele," vysvětluje náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová.

Město novou měřící stanicí reaguje na stížnosti občanů, kteří koksovnu vnímají jako významný zdroj znečištění ovzduší. Vedení závodu tuto iniciativu vítá. "Nová měřící stanice bude zhruba 800 metrů od našeho provozu. Rozšíření monitorovací sítě vítáme. Domníváme se, že měřící stanice by měly být poblíž všech větších znečišťovatelů v Ostravě," potvrzuje mluvčí OKK Koksovny Jindřich Vaněk.

Ostrava prostřednictvím Zdravotního ústavu provozuje ještě stanici v Porubě na Opavské ulici, dvě v Radvanicích a jednu v Mariánských Horách. K dispozici má také mobilní měřící vůz, který využívá operativně například pro posouzení vlivu lokálních topenišť apod.


Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků