Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

První společná akce Bruntálu a spolku Krajina břidlice s kulturně historickým a geologickým programem

  • Bruntál,

Město Bruntál se rozhodnutím zastupitelů připojilo ke spolku Krajina Břidlice s cílem popularizovat geologické zajímavosti celého regionu. Hned první společná akce města a spolku směřovala na Uhlířský vrch a do unikátního lomu. Byla spojená i s kulturně historickým programem.

Spojení Bruntálu s Krajinou břidlice není samoúčelné. Celé území je z geologického hlediska ojedinělé.

Alena Pajkošová, vedoucí Oddělení kultury MěÚ Bruntál: „Takže pro Bruntál je to zajímavé tím, že máme možnost více prezentovat naše sopky na území bývalého okresu Bruntál.“

Alena Zemanová, předsedkyně spolku Krajina Břidlice: „Bruntál je součástí krajiny břidlice, ač to tak nevypadá, tak z geologického hlediska je pro nás Bruntálsko takovým barevným šperkem v naší šedivé krajině břidlice a bude s námi určitě tvořit součást plánovaného geoparku Krajina Břidlice.“

Celá akce byla zahájena kulturně historickým programem.

Pavlína Konečná, referent cestovního ruchu MěÚ Bruntál: „Půjdeme lipovou alejí, kde bude pan Peschke přednášet o historii, přijdeme do kostela, který bude otevřený, čeká tam překvapení a dále s panem profesorem půjdeme do lomu.“

Prohlídce lomu přecházela návštěva kostela Panny Marie pomocné na Uhlířském vrchu s trubači a historickým výkladem. Geologickou částí akce provázel profesor Tomáš Lehotský.

Tomáš Lehotský, katedra geologie UP Olomouc, Vlastivědné muzeum Olomouc: „Uhlířský vrch představuje v podstatě nejlépe odkrytý vulkán tady u nás na Moravě, jedná se geologicky o stratovulkán, to znamená, že se tady střídaly explozivní a efuzivní fáze. V podstatě ta sopka vybuchovala a zároveň měla také fázi, kdy se z ní vylévala láva. Pozůstatky tady té lávy jsou opravdu patrny na různých výchozech a odkryvech, které tady v Bruntálu máme, kromě Uhlířského vrchu, kde jsou odkryty především pyroklastika, tak bych chtěl zmínit velice významnou lokalitu a tou je opuštěný lom u Meziny, kde je krásně vidět sloupcovitá odlučnost čediče.“

Cílem společných aktivit Bruntálu a Krajiny břidlice je otevření geoparku s podtitulem Krajina geoparků a vulkanitů.

Alena Zemanová, předsedkyně spolku Krajina Břidlice: „Geopark, to je území, ve kterém se budeme lidem snažit přiblížit geologické zajímavosti této krajiny, protože, kdo porozumí geologii, porozumí i krajině.“

Další akcí Krajiny břidlice je hledání zkamenělin v lomu Olšovec, na ni navazují návštěvy štol a břidlicových dolů u Oder a Budišova. Připravuje se také otevření nového dolu v podzemí u Čermné v Slezsku.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy