Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ostrava podporuje distanční výuku ve školách. Školy mohou žádat o peníze na školení učitelů i programy

  • Ostrava,

Hned na začátku školního roku se ukázalo, že nemoc Covid 19 nás bude trápit i nadále a tak se jako dvojnásob prozíravý ukázal program na podporu distančního vzdělávání, který vyhlásil ostravský magistrát. Učitelé se díky těmto financím mohou naučit ovládat nejrůznější aplikace nebo za ně mohou ředitelé nakoupit techniku a software.

Hned v pondělí, tedy 6 dní po zahájení školního roku, byla kvůli nemoci Covid 19 uzavřena jedna škola v Ostravě - Porubě. Ředitelé 12 škol v tomto městském obvodě se proto rozhodli k zavedení nošení roušek i na chodbách. Přesto se dá očekávat, že budou kvůli coronaviru uzavřeny v budoucnu i jiné školy a na řadu tak přijde distanční výuka, kterou si mnohé školy vyzkoušely už na jaře. Ředitelé mohou nyní využít dotační program, který vyhlásil ostravský magistrát. 

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy: „Dálková výuka nemá nahradit školu, ale je možné ji efektivně využívat v rámci běžné výuky v kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání nebo například v případech dlouhodobé nepřítomnosti žáka. Je nutné, aby se školy na tento způsob výuky dle možností připravily, jak po stránce technické, tak po stránce znalostní. Ostrava prověřovala situaci na školách vlastním dotazníkovým šetřením a získala zpětnou vazbu k on-line výuce, na kterou reagovala vyhlášením nového programu.“

Z těchto dotačních peněz bude možné uhradit proškolení celého pedagogického sboru v užívání vybrané aplikace pro distanční výuku a dále zakoupení SIM karet, modemů pro datové připojení, digitálních učebnic, výukových programů a softwaru, který souvisí s digitální výukou.

Zuzana Škapová, ředitelka ZŠ Dětská: "Notebooky už máme vyřešeny přes ministerstvo školství a teď bychom rádi požádali o kameru, která by ulehčila výuku a dalo by se přenášet online. Dále potřebujeme finance na vzdělávání pedagogů na Google classroom a také na digitální učebnice."

Finanční prostředky určené na pořízení notebooků a tabletů potřebných pro distanční digitální výuku jsou předmětem finanční podpory MŠMT, nejsou tedy předmětem výzvy města.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy