Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Výstavba obchvatu Krnova opět zásadně pokročila

  • Krnov,

Severovýchodní část Krnova pomalu obepíná stavba nového obchvatu. Za poslední měsíc se práce na severu Moravskoslezského kraje nezastavily.

Projekt novostavby severovýchodního obchvatu Krnova se skládá z celkového množství 141 stavebních objektů. Některé jsou téměř dokončeny, zatímco se v průběhu dubna jednotlivé pracovní skupiny věnovaly například dosypání krajnic a rozprostření ornice ve svazích. Proběhla také pokládka mechanicky zpevněného kameniva, vznikly odvodňovací žlaby a pokladači položili připravenou dlažbu.

Miroslav Mazal, tým komunikace ŘSD: "U západního napojení obchvatu prošla vyfrézováním stávající komunikace před navezením materiálu do tělesa násypu. Vedle byly položeny kamenné obrubníky a osazený propustek už je také standardně obsypán. Kromě zpevnění krajnic dělníci dokončili téměř půlkilometrový odkop stávající komunikace a na levém svahu silnice I/57 byla rozprostřena ornice."

Za splněné úkoly se sluší jmenovat i pokrok na stavbě mostů. U estakády přes Albrechtickou ulici byla namontována svodidla, zároveň se zde prováděly i nezbytné úpravy pod mostem, například stavba schodiště.

Miroslav Mazal, tým komunikace ŘSD: "V případě estakády přes řeku Opavici byla dokončena přechodová deska či izolace pod bočními římsami, ze spodní strany estakády se pak připravovala plocha pro odláždění u cyklostezky."

Na dalších částech skoro osmikilometrové trasy přibyly stovky metrů výplní nových protihlukových stěn.

Miroslav Mazal, tým komunikace ŘSD: "Opěrná zeď v km 6,8 až 6,9 dostala svodidlové sloupky i zábradlí, v neposlední řadě zbývá zmínit zásyp přechodové oblasti estakády nad tratí ČD a ulicí Opavskou."

V bezprostřední blízkosti novostavby obchvatu Krnova dojde v pátek 14. 5. 2021 k úpravě výjezdu z čerpací stanice Čepro na silnici I/57. Změna u benzínové provozovny EuroOil nastane kvůli pokračování stavebních prací na trase protínající severovýchodní části města.

Miroslav Mazal, tým komunikace ŘSD: "Uvedená úprava se týká zúžení jízdního pruhu výjezdu od čerpací stanice, zároveň bylo v rámci zvýšení bezpečnosti schváleno nahrazení dopravní značky P4 „Dej přednost v jízdě!“ značkou P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ při výjezdu z čerpací stanice na komunikaci I/57."

Kromě pátečního dopravního opatření ŘSD ČR oznamuje, že v týdnu od 17. do 23. 5. 2021 začne fungovat úprava silnice I/45 ze směru od státní hranice do Krnova. Pravá strana vozovky bude rozšířena, aby zůstal zachován plynulý obousměrný provoz v rámci možností plánovaných prací.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy