Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Porubě finišují s revitalizací parku na náměstí Družby

Úprava parku na náměstí Družby v Ostravě-Porubě se chýlí ke konci. V současné době se dokončují mlatové chodníčky a objekty veřejných toalet. V plné kráse se park zpřístupní lidem nejpozději v prosinci.

Park na náměstí Družby v Ostravě-Porubě prošel celkovou revitalizací. Chybí ještě poslední úpravy a bude zcela hotová. Na jejím konci se lidé dočkají nejen atraktivního místa k relaxaci, ale i ke sportování.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Jedná se o celkovou revitalizaci parku zahrnující celkovou úpravu zpevněných ploch a zeleně a samozřejmě doplnění o nový, kvalitní mobiliář. Pokud jde o ten mobiliář, tak v parku jsou nainstalovány jak sedací prvky, jsou zde nové odpadkové koše, a to i na tříděný odpad. Ty sedací prvky jsou jak typické lavičky, tak atypické umístěné kolem stromů. Obnovou v parku prošla i zeleň. Po nezbytném kácení bylo vysazeno více než 70 stromů 16 druhů."

V parku je i nový pobytový trávník s automatickým zavlažováním a záhony s cibulovinami, travinami a trvalkami, které ho rozzáří pestrými barvami. Na okraji parku pak byla vybudována nová cyklostezka.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “V parku bude umístěna i jedna chytrá lavička s možností napájení a připojením na wi-fi a budou moci občané využít i pítko. Od jednotlivých vchodů potom vedou takzvané stužky. Jsou to chodníčky z žulových kostek, případně ze šlapáků, které mají pozvat obyvatele okolních domů do parku.”

V parku je i nové veřejné osvětlení v podobě sloupků a celý prostor bude sloužit i nadále k volnému pohybu psů, což byl jeden z požadavků obyvatel.

Roman Gajdušek, vedoucí odboru investic, MOb Ostrava-Poruba: “Parkem vedou dva úhlopříčné mlatové chodníky, které jsou z přírodního materiálu. Tyto materiály jsou těženy v lomech, které jim dávají svou charakteristickou barvu. Součástí parku jsou i veřejné toalety, které jsou tvořeny dvěma objekty, samotným objektem WC a potom technickým zázemím. Oba dva tyto objekty jsou propojeny vyhlídkovým schodištěm, které nabízí výhled do celého parku.”

Veškeré práce v parku skončí už koncem listopadu, kdy se park otevře lidem. V době adventu park rozzáří i nový zhruba 4 metrový vánoční strom.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Je to kavkazská jedle, která je umístěna pro tyto účely vhodněji blíž k chodníku. Je k ní přivedena i přípojka elektrické energie a tento stromek by do budoucna měl plnit úlohu toho vánočně osvětleného stromu.”

Původní vánoční strom už nasvětlit nebude možné kvůli závlahovému systému v jeho bezprostřední blízkosti.

Petra Brodová (ANO), místostarostka MOb Ostrava-Poruba: “Zároveň v letošním roce proběhly i přípravné práce pro realizaci 2. etapy, která zahrnuje úpravu předprostoru před obchodním centrem Bohemia. Tam se bude jednat o realizaci zvýšeného betonového plata se schodovitým sezením a vodním prvkem, na které potom naváží zrekonstruované pochozí zpevněné plochy, které vytvoří druhou výškovou úroveň.”

Také tady bude nainstalován nový mobiliář, pítko pro osvěžení a zajímavostí pak budou městské hodiny. Na druhé etapě se začne pracovat hned po zimě a celá stavba bude hotová v srpnu příštího roku. A příští rok se počítá i rekonstrukcí chodníků kolem celého parku.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy