Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Výlohy v centru Krnova získávají původní vzhled

  • Krnov,

V Krnově panuje čilý stavební ruch. V samotném centru citlivě renovují výlohy prodejen v přízemí historických domů. Jejich vzhled v minulosti ovlivnily nepatřičné zásahy a nevhodně zvolený materiál. Město, které na Hlavním náměstí a v přilehlých ulicích vlastní většinu obchodních prostor i domů, se to proto snaží vše napravit.

Milan Štěrba, zástupce stavební firmy: „Tady přijdou sádrokartony udělat, je to, první tam je vata daná, pak je se tam dá parožka, prostě tam jsou, vidíte, že to tam je udělané  a přijde elektrika a po elektrice přijde ten sádrokarton. Původně to bylo dřevěné. Ty stěny přijdou též sádrošem udělat a ty výklady jsou nové.“

Lenka Andršová, vedoucí Odboru správy majetku města: „V letošním roce bychom v podstatě chtěli dokončit výměnu všech výkladců ve fasádách na Hlavním náměstí a když se podíváte, tak téměř každá výloha je jiná. Snažíme se, aby opravdu odpovídala době, kdy mohla být takto zřízena, no a aby i odpovídala tomu, aby v těch výlohách bylo dostatečné světlo a jak jste si všimli, vracíme se k tradičním materiálům. Ve většině případů je to dřevo, které tvoří rám.“

Výjimkou jsou výlohy v domech, kde je dneska prodejna sportu, kde jsou výkladce, které jsou kovové.

Lenka Andršová, vedoucí Odboru správy majetku města: „Jsou to domy, které byly postavené po válce v místech, kde byla vybombardovaná původní zástavba.“

Na Hlavním náměstí se letos opravují 4 výlohy. Celkové náklady se pohybují kolem 3 milionů korun.

Dita Círová, mluvčí MěÚ Krnov: „Jsou to výlohy oděvů, sportovních potřeb elektra a v současné době se  opravuje výloha květinářství. V prodejně sportovních potřeb vznikl ještě jeden vchod do prodejny. Není to proto, že by se prodejna rušila, ale je to do budoucna. Je to proto, že kdyby chtěl stávající prodejce menší prostor, případně by odešel, tak město rozdělí na dva menší, které se lépe pronajímají.“

Město má zájem zkrášlovat náměstí dlouhodobě. Při každém zásahu proto spolupracuje s památkáři i architekty. Od letošního roku má dokonce svého dvorního architekta.

Nahlásit chybu


K tématu